Nazistene gikk ut over tillatelsen, det bør få konsekvenser

Demonstranter fra Den nordiske motstandsbevegelsen på Fiskertorget i Fredrikstad lørdag formiddag. I innlegget heter det at de oppfordrer til vold og drap på medmennesker.

Demonstranter fra Den nordiske motstandsbevegelsen på Fiskertorget i Fredrikstad lørdag formiddag. I innlegget heter det at de oppfordrer til vold og drap på medmennesker. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Solidaritetstorget: – Nazistene brukte megafon, og flyttet seg opp til fortauet ovenfor Fisketorget. Dette bør få konsekvenser for eventuelle senere søknader.

DEL

Leserbrev

Fredrikstad kommune ved parkering og transport ga nazistene tillatelse til å stå på Fisketorget. Nazistene meldte til politiet at dette er meningsytringer i form av markeringer der de deler ut løpesedler. I tillatelsen står det at lydforsterker ikke skal benyttes. Det står også at leietager kan bortvises dersom forutsetningene for leie brytes. (Kommunens svarbrev ble offentliggjort gjennom filternyheter.no 24.10.18.)

Nazistene brukte megafon, og flyttet seg opp til fortauet ovenfor Fisketorget. Dette bør få konsekvenser for eventuelle senere søknader.

Demonstrantene flyttet seg opp  til fortauet ved Storgaten. Solidaritetstorget legger vekt på at tillatelsen gjaldt Fisketorget.

Demonstrantene flyttet seg opp til fortauet ved Storgaten. Solidaritetstorget legger vekt på at tillatelsen gjaldt Fisketorget. Foto:

Det var ca. 40 nazister til stede, med flagg og løpesedler. På Stortorget hadde ca. 130 mennesker samlet seg med kostymer, såpebobler, instrumenter, regnbueflagg og plakater i protest mot nazistene.

Politiet var nok flere enn disse til sammen, med utrykningskjøretøy og flere pansrede biler.

De aller fleste ytringer er tillatt i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Dette prinsippet er ikke absolutt – det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer. Dette er lovfestet i følgende paragrafer:

§ 100. Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Dessverre misbruker nazistene våre grunnleggende rettigheter. De innehar synspunkter og ideologier som ikke handler om ytringsfrihet.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

§ 185. Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil tre år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) homofile orientering, eller

d) nedsatte funksjonsevne.

Vi vet at offentlige mediehus som (for eksempel NRK), redigerer bort hatprat og trusler fra kommentarfeltene sine. Paragraf 185 trumfer paragraf 100.

Dessverre misbruker nazistene våre grunnleggende rettigheter. De innehar synspunkter og ideologier som ikke handler om ytringsfrihet.

Solidaritetstorget

  • Solidaritetstorget er en felles arena for flere lag, foreninger og partier, der alle parter har et felles mål: Arbeide for et samfunn som inkluderer alle.
  • De har hatt flere møter det siste året. De viktigste oppgavene er arbeidet for solidaritet, inkludering og menneskerettigheter.


Nazistene oppfordrer til voldelige handlinger på sin nettside, på løpesedler, og på klistremerker med teksten «heng folkeforræderne». Ytringer som oppfordrer til vold, meninger som er klart menneskefiendtlige.

Det er stor forskjell på å uttale at man ikke liker homofile, og å uttale at man vil drepe homofile. La oss ikke glemme Benjamin Hermansen, 15-åringen som ble jaget og drept av nazister fordi han hadde en mørk hudfarge. Den Nordiske Motstandsbevegelse er en organisasjon som oppfordrer til vold og drap mot medmennesker i vårt samfunn.

Ingen nazister i våre gater.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags