Siden FB publiserte artikkelen «Avlyste folkemøte – ingen ville sitte i panelet med nazister» har kommentarfeltet gått varmt både på Facebook og i avisa. Selv er jeg blant dem som lar meg kraftig provosere av FB-redaktør René Svendens kommentar. Som nestleder i Rødt Fredrikstad føler jeg det er på sin plass å ta eget parti i forvar samtidig som jeg skriver dette til René som journalistkollega.

Ved siden av hovedfag i global politikk tok jeg også blant annet emner som demokratistudier, vestlig filosofi og narrativisme. Altså er jeg ingen junior i semantikk. I bokmålsordboka defineres narrativ som ’fortellende; som gjelder handlingsgang i en fortelling’, rett og slett tegn, ord, mottager og alt annet bakenforliggende når noe fortelles eller en historie skapes.

Noen av de simpleste og tidligste øvelsene vi gjennomgikk i narrativisme var å sette aviser opp mot hverandre når de omtalte samme sak. Naturlig nok var det lett å forstå hva slags historier det var avisene ønsket å formidle til sine lesere. Dette kjenner de fleste av oss godt til fra før av.

Primaeksempelet er ordene «terrorist» og «frihetsforkjemper». Begge kan i teorien omhandle samme person/gruppe/handling, men den ene er negativt og den andre positiv ladet. Hvordan en handling eller gruppe omtales, er opp til dem som sitter med definisjonsmakt. Og hvem som har definisjonsmakt varierer.

En kan bare spekulere i hvorfor han velger å gå så hardt ut mot et politisk parti og for en så søkt grunn.

Det sies at en historie alltid har to sider, og ofte mer til. Dog er det uheldig når virkemidler som overdrivelse, svartmaling, utelatelse eller rett og slett feilinformering tillegges formidlingen.

FB-redaktør René Svendsen kom med denne uttalelsen da Dan André valgte å trekke seg fra debatten på Litteraturhuset:

– Rødt Fredrikstad ser ut til å ønske seg et meningsmonopol. Det passer dårlig i et land der ytringsfriheten er nedfelt i selveste Grunnloven, utdyper FB-redaktøren.

Det at Dan trakk seg førte til at flere ikke ønsket å stille og til slutt annonserte Litteraturhuset at arrangementet skulle avlyses.

I ytringsfrihetens navn må Svendsen gjerne uttale seg om saken og si mer til om han ønsker, men om han har til hensikt å bevare egen kredibilitet så burde han holde seg for god til slike utsagn.

Dessverre virker det som enkelte ting må inn med teskje, så jeg skal ta det igjen (jeg utdypet dette for Svendsen på Facebook før artikkelen til FB ble lagt ut, men det ser ikke ut som avisa har brydd seg videre om dette).

1. Dan André er først og fremst initiativtager bak motdemoen og dette er hans rolle i denne saken og også grunnen til at han var invitert til debatten. Han har også verv i Rødt Fredrikstad og vi, partiet, har støttet demoen hele veien. Vi er enige i valget Dan tok da han valgte å trekke seg.

Ønsket om at motdemoen ikke skulle gi talerør til Den Nordiske Motstandsbevegelsen kom fra motdemonstrasjonens egen gruppe. Altså er uttalelsen til FB-redaktøren feil. Rødt ønsker ikke meningsmonopol og har heller ikke oppfordret til noe slik.

2. Det å ikke ønske å stille i en debatt fordi noen andre stiller, er helt legitimt. Dette betyr at vi som ikke vil høre hva DNM har å si, tar fra DNM muligheten til å ytre seg, men vi, grasrota og engasjerte i motdemoen, ønsker heller ikke å ta del i det.

Som journalist vet jeg at klikk bite er alfa og omega for at en avis skal gå rundt. Jeg håper det er dette Svendsen hadde i tankene, eventuelt ingen tanker i det hele tatt, da han uttalte at Rødt Fredrikstad ønsker seg et meningsmonopol.

I verste fall så er han såpass farget av egen ideologi at han ikke klarer se forbi røksignaler som kun eksiterer i hans eget hode. Om så, er dette urovekkende fordi da mister nyheter legitimitet. 

Jeg vet FB har hatt god dialog med motdemo-gruppa og at René selv følger postene på Facebook, så det er meg ganske uforståelig at han klarer avlire seg at nei til å stille i paneldebatt er noe Rødt står alene om. 

Om han ikke var informert om Dan sin posisjon, så hadde det vært en ting, men her kommer ikke ignoranse redaktøren til gode engang. En kan bare spekulere i hvorfor han velger å gå så hardt ut mot et politisk parti og for en så søkt grunn.

Jeg følger demo-gruppa nøye og syns det er strålende at så mange har engasjert seg både fra avis, kommunen og grasrota. La nå det bli stående som siste ord, ikke svartmal en partiorganisasjon fordi du er uenig i det en uavhengig grasrotbevegelse har innstilt på. I mot-demoen brukes kun partitittelen som verktøy for å skaffe midler. Motdemoen etterstreber så langt det lar seg gjøre å være partipolitisk uavhengig.

Les også

FB mener: Alt er LOVE i Fredrikstad!