Våre fellesarealer skal være for alle.Innbyggerne i byen og alle som kommer som gjester skal føle seg velkomne og trygge her. Fredrikstad ble i 2017 kåret til Norges mest attraktive by, og det gjorde oss som bor her stolte. Lokalpatriotisme er en fin ting når det handler om kjærlighet til hjemstedet sitt.

Vi har et flott sentrum med butikker, kafeer og spisesteder. I byen vår går både heterofile og homofile kjærestepar hånd i hånd i gågata, og unge jenter med og uten hijab er på shopping. Vi treffer både kjentfolk og ukjente, unge og gamle, og vi prekær, diskuterer og er innimellom hjertens uenige. Vi er forskjellige -  noen går i kirken, noen i moskeen og noen går i skauen.

I gågata har ulike partier og organisasjoner stand, og dette er berikelse og en viktig del av demokratiet. Politikk skal ikke bare diskuteres bak lukka dører, men også i det offentlige rom. En forutsetning for et demokrati er en engasjert befolkning.  

Vi er forskjellige -  noen går i kirken, noen i moskeen og noen går i skauen.

 

Ytringsfrihet er retten til å ytre seg, og til å gi eller motta informasjon uten innblanding fra myndighetene. Den er en forlengelse av tanke-  og trosfrihet, og er en viktig del av demokratiet og rettstaten. Vi må ha respekt for denne retten, og det er spesielt de kontroversielle ytringene denne loven skal beskytte.

I praksis er det ingen land som har en ytringsfrihet uten reguleringer. I Norge har vi blant annet §185, omtalt som rasismeparagrafen. Der står det blant annet:

«Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne    noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  1. hudfarge eller nasjonale og etniske opprinnelse,
  2. religion
  3. homofile orientering, eller
  4. nedsatt funksjonsevne»

§185 skal sikre at ytringer er en fredelig aktivitet, og at ingen begrenser andres rett til ytring. Ytringsfriheten med reguleringene i § 185 handler ikke om vi er enige eller uenige i budskapet. Det handler at vi skal sikre alles rett til ytring og frihet. 

Den nazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelses (DNM) ytringer hindrer vår grunnlovfestede rett til ytring. DNMs politiske budskap lover straff til de som tenker og mener annerledes. Lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen, Simon Lindberg, skriver i en artikkel fra oktober 2016 at narkotikalangere skal straffes hardt – i visse tilfeller med døden, og «homosexlobbyen» skal straffes på samme måte.

Med «homolobbyen» vil det være nærliggende å tro at det er blant annet ledelsen for organisasjoner som arbeider for homofiles rettigheter de mener. Med andre ord ønsker de å kaste ledelsen i organisasjoner som FRI og Skeiv Ungdom i fengsel, eventuelt henrette disse. Politiske motstandere blir omtalt som «folkeforræderpakk», og vi aner den tiltenkte straffen. Trusler er psykologisk vold, og det begrenser vår frihet, og kan ikke aksepteres i et demokratisk samfunn.

Natt til 9. april hengte nazistene opp klistremerker, flagg og bannere med hakekors og teksten «Vi er tilbake» i Fredrikstad og flere steder i landet. 9.april 1940 var dagen den tyske nazihæren invaderte Norge, og innledet fem år med okkupasjon og terror.  «Vi er tilbake» er en trussel!

DNM har kun noen titalls medlemmer i Norge, men vi vet hvor mye skade en mann med skytevåpen kan gjøre. Det vi har opplevd av terror og politisk vold i Norge har vært fra representanter fra den ytterste brune fløy.

Mange av medlemmene i DNM er voldsdømte, og i fjor ga organisasjonen en pris til nynazisten Jesse Torniainen. De ville hylle han for drap på en mann under en demonstrasjon arrangert av Finska Motståndsrörelsen.

Vi har tatt initiativ til et innbyggeropprop, der vi ber bystyret i Fredrikstad fatte et vedtak om demonstrasjons- og standforbud for Den Nordiske Motstandsbevegelsen i Fredrikstad.

Innbyggere i Fredrikstad skal ikke møte trusler når de viser hvem de er og hva de mener. Vi ønsker at Fredrikstad sentrum skal være et trygt område for alle – fri for rasisme, fri for nazisme og fri for trusler.

Les også

Siden jeg valgte å fortelle at jeg er halvt utenlandsk så skal han hate meg