Noen betraktninger etter Dagsavisens oppkjøp av Demokraten, der det kom frem at det skulle tilføres fire nye årsverk. Ettersom to av Demokratens ansatte sendes på dør, blir nettoen to nye årsverk. Av en redaksjon på tre personer var det bare dagens redaktør som var ønsket med videre etter oppkjøpet. Han skal nå bli meningsbærer og skrivende journalist i Dagsavisen Demokraten, kunne Dagsavisens direktør meddele i en pressemelding.

Allerede på et plenumsmøte tidlig i høst slo konsernledelsen i Demokratens eier, Agder Media, fast at dersom det ble aktuelt med et oppkjøp fra Dagsavisen, ville redaksjonens to NJ-ansatte måtte fjernes. Dermed sto skriften å lese på veggen for de to. Dagsavisen ville selv bemanne redaksjonen dersom et oppkjøp ble et faktum.

Muligheten for et salg – og et uttalt håp om bedre økonomiske tider for avisa – ble lagt på skuldrene til to ansatte med om lag 70 års samlet ansettelse i Demokraten.

Da Dagsavisen senere på høsten gikk i konkrete forhandlinger om et kjøp, ble det fra Agder Media hevdet at et salg ville være den best farbare vei for Demokraten videre. Samtidig ble det igjen fra konsernledelsen understreket at en forutsetning for et oppkjøp var at de to NJ-ansatte måtte fjernes for å tilpasses kjøpers ønsker ift. bemanning.

Det ble oppfattet som et utilbørlig, respektløst press på de to personene det gjaldt. Muligheten for et salg – og et uttalt håp om bedre økonomiske tider for avisa – ble lagt på skuldrene til to ansatte med om lag 70 års samlet ansettelse i Demokraten. Det var ingen behagelig situasjon. De to ble tilbudt hver sin sluttavtale. En avtale som ga mindre økonomisk utbytte enn en ren oppsigelse på seks måneder hadde gitt, men en «sluttavtale» høres jo litt mer behagelig ut enn en oppsigelse. Dessuten ville sistnevnte ha kunnet skape noen hindringer ift. nyansettelser.

Nå aksepterte begge de ansatte en sluttavtale. Det er betimelig å spørre hvorfor – ettersom det hadde vært mer innbringende å stå jobb i oppsigelsestida på seks måneder. Vi tror de fleste kan enes om at det er lite motiverende og trivelig å stå et halvår i en jobb der arbeidsgiver ønsker deg bort. Det var også med i vurderingen.

De to ansatte ble bare brikker i et økonomisk spill.