Regjeringen har valgt å videreføre satsingen på pårørendeskoler og samtalegrupper over i Demensplan 2020.  Målet er å gi kunnskap om demens og tilby støtte og veiledning til pårørende. Og det er jo helt fantastisk at Demensomsorgen er satt på kartet fra Regjeringen. Fredrikstad kommune har også en demensplan som nå videreføres fremover.

Men for hvem? Har du en ektefelle, en forelder, en person som står deg nær som du synes har begynt å forandre seg til noe du ikke helt vet hva er for noe.

Da er pårørendeskolen noe for deg.

Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Fredrikstad Demensforening og Frivilligsentralen samarbeider om å lage en pårørendeskole som omfatter de aller viktigste temaene man kan oppleve i en sånn situasjon. Her er det hentet inn foredragsholdere som kan sitt fag, og vi har også med pårørende som kan fortelle om den reelle hverdagen med å være pårørende til en person med demens.

Hva vet du om familiens rettigheter når et familiemedlem får demens, hvilke hjelpetiltak har dere krav på, hvor skal jeg henvende meg, hvor kan man møte andre i samme situasjon? Dette er spørsmål som helt sikkert vil dukke opp når du i din ensomhet lurer på hvordan du skal gå fram.

De to foregående år har det vært henholdsvis 70 og 60 deltakere på pårørendeskolen i Fredrikstad, og i år ligger det også an til å bli over 60. Hva viser det? At det er et skrikende behov for informasjon og kunnskap om en uhelbredelig sykdom.

Hvordan skal man klare hverdagene, stå last og brast i vanskelige situasjoner, kunne takle bortfall av venner (som alltid var der) og som nå sier, du må tenke på deg selv vet du. Det er lettere sagt enn gjort.

På pårørendeskolen møtes vi, flere i samme båt og som virkelig vet hva det vil si å være pårørende.

 

På pårørendeskolen møtes vi, flere i samme båt og som virkelig vet hva det vil si å være pårørende. I gruppesamtalene kan du, hvis du ønsker det, være åpen om dine vanskelige dager, og her er det mange i samme situasjon.

Hva blir det til etter pårørendeskolen er over? Erfaringene våre i Fredrikstad Demensforening og Demensteamet er at det var ikke farlig å gi seg til kjenne, at her er vi og vi ble møtt med forståelse og velvillighet. Mange av deltagerne fortsetter å komme, enten alene eller sammen med sine kjære, på de lavterskel-tilbudene vi har og som alle kan være med på. Det knyttes kontakter med andre og du har et sted å gå hvis hverdagen blir for tøff.

Det sies jo at demens er de pårørendes sykdom. Sykdommen utvikler seg forskjellig hos dem som får den, og den må behandles individuelt, noe som er omtrent umulig med de ressursene som finnes i omsorgen.

Påmeldingsfristen er 4.1.2017 så det haster hvis du vil være med denne gangen. Det blir nye muligheter hvis du ikke er helt klar enda.

Vi ønsker deg velkommen til å være sammen med oss!

Les også

Du kan forme hjernen