Politiet plikter å reagere raskt ved overgrep mot barn

Statens Barnehus Oslo: Østfoldpolitiet bruker store ressurser på å dra inn til dette miljøet for å avhøre barn.FOTO: scanpix

Statens Barnehus Oslo: Østfoldpolitiet bruker store ressurser på å dra inn til dette miljøet for å avhøre barn.FOTO: scanpix

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vi har dokumentert at fristene for å gjennomføre avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep som hovedregel brytes, opplyser Ivar Stokkereit.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

UNICEF Norge har de siste årene kartlagt hvordan politiet prioriterer saker om vold og overgrep mot barn. Resultatet er nedslående.

Vi har dokumentert at fristene for å gjennomføre avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep som hovedregel brytes. Tall fra september i år viser at over halvparten av barna som er utsatt for vold og overgrep må vente mer enn 30 dager før de blir avhørt. I tillegg vet vi at disse sakene ofte etterforskes for dårlig, og at det i liten grad tas ut tiltale.

For sent og for dårlig

Ivar Stokkereit.

Ivar Stokkereit.

For å sikre de nødvendige bevisene i saker om vold og overgrep mot barn, er det helt avgjørende at politiet bruker det tidsvinduet hvor barnet er villig til å forklare seg. Å ikke gjennomføre avhør raskt kan medføre risiko for nye overgrep, eller at barnet påvirkes til ikke lenger å ville forklare seg. Samtidig må politiet bruke alle tilgjengelige ressurser for å sikre at sakene etterforskes på best mulig måte.

Bakgrunn

Bakgrunn:

  • Fredriksstad Blad skrev tirsdag om en Fredrikstad-mann som før påske ble siktet for overgrep mot sine små barn.
  • Saken har ligget urørt av politiet i flere måneder.
  • Leder for Felles kriminalenhet i Østfold-politiet, Tom Erik Guttulsrød, beklaget overfor partene. Politiet har for små ressurser.
  • Guttulsrød ønsker at Østfold får et barnehus der avhør av barn kan foretas.

Vår erfaring er at barnas rettssikkerhet ofres i prioriteringene internt i politiet. Konsekvensene er at de vitneavhørene som barna gir blir av mindre verdi rettslig sett, og at potensielle volds- og overgrepspersoner går fri. Dette er en helt uakseptabel situasjon.

Den politiske debatten rundt politiet i Norge har de senere årene vært sentrert rundt beredskap for uventede hendelser. Det vi bør ha fokus på er alle de hendelsene som skjer daglig, hvor barn utsettes for vold og overgrep. Det er den viktigste beredskapen et samfunn kan ha.

Hva må til?

UNICEF Norge forventer at landets politimestre deler vår ambisjon om å styrke barns rettssikkerhet. Gjennom å bygge opp gode lokale kompetansemiljø, sørge for tilstrekkelig kvalifisert personell og tydelig styring er det mulig å gi barn en bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Men dette skjer ikke av seg selv. Det er store regionale forskjeller i hvordan politiet både prioriterer og organiserer dette arbeidet.

I Vestfold er det for eksempel opprettet et eget team som skal jobbe utelukkende med saker om vold og overgrep mot barn. Økte ressurser og tydelig prioritering, slik det er gjort i Vestfold, er helt nødvendig i arbeidet med å avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn.

Alvorlig brudd

Vold og overgrep er et alvorlig brudd på barnas grunnleggende rettigheter, og er dessuten et brudd på norsk lov. Det forplikter særlig offentlige tjenester til å ta ansvar for å følge opp disse sakene på en forsvarlig og barnevennlig måte. Det er et lederansvar som påligger den enkelte politimester å sørge for at de har organisert sin tjeneste på en måte som ivaretar dette på en god måte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken