Mandag 11. april blir en merkedag for Den norske kirke. Med overveldende flertall gikk Kirkemøtet inn for å gi homofile rett til å gifte seg i kirken. Dette er en seier for åpenhet og likeverd, en dag som det er grunn til å feire. Omsider nådde forkjemperne frem, og en som sto i første rekke var Karin-Elin Berg fra Gamlebyen, som er leder i Borg bispedømmeråd. Hun ledet også komiteen som behandlet saken på Kirkemøtet i Trondheim og fikk flertallet med seg. En utmerket jobb.

I 2015 sto hun på første plass på listen til Åpen folkekirke, som nettopp satte homofiles rett til vigsel som kampsak nummer en. Listen fikk overveldende støtte i bispedømmerådsvalget, med over 34.000 stemmer og 60 prosent oppslutning. Det er ingen tvil om hva flertallet av medlemmene mener.

Dermed er en mangeårig kamp i kirken over. Striden har tatt mye energi og vært et gjentagende debattema. Vedtaket mandag innebærer at kirken får en ny vigselsliturgi for likekjønnede. Hele 88 av 115 delegater støttet forslaget på Kirkemøtet. Den sterke oppslutningen er det også grunn til å merke seg. Tiden var overmoden. Bibelens tekster må leses i lys av det samfunnet vi lever i.

 • Les mer:

  Flest stemmer i menighetsrådet

  Østre Fredrikstad: Karin-Elin Berg (609 stemmer)

  Domkirken: Telise Gudevold Heksem (550 stemmer)

  Gressvik: Tone Elvestad (700 stemmer)

  Gamle Glemmen: Anne-Lise Helgesen (401 stemmer)

  Glemmen: Elise Sundby Brun (921 stemmer)

  Onsøy: Marte Elise Guldbrandsen (790 stemmer)

  Rolvsøy: Kjersti Aarvik Holøs (617 stemmer)

  Kråkerøy: Kristin Sofie Johansen (859 stemmer)

  Borge: Elin Lund Langsholt (802 stemmer)

  Torsnes: Dag Pedersen (291 stemmer)

  Råde: Heidi Solberg (875 stemmer)

  Hvaler: Lars Erik Lande (675 stemmer)

   

Vedtaket innebærer at prester og kirkelig ansatte skal kunne reservere seg mot å foreta eller delta i vigsler av homofile par. Det betyr at andre skal gå inn i deres sted. De kan ikke nekte vigselen. Avisen har forståelse for reservasjonsretten. Det skal være takhøyde og respekt for andres synspunkter. Kirken kan leve med to oppfatninger. Vi håper og tror at denne retten ikke vil gi store praktiske problemer for homofile som ønsker å gifte seg i kirken.