Tradisjonelt er dåpen en begivenhet i kretsen av familie og venner. Men det er ikke nødvendig! Dåpen er fullt ut dåp også i tilfeller hvor den ikke skjer i familiekretsen.

17. mars ble 14 personer døpt i en såkalt drop in-dåp i Gamle Glemmen kirke. Den yngste var åtte måneder, den eldste pensjonist. Arrangementet var nøye planlagt, og de 14 dåpshandlingene ble gjennomført med ro og verdighet. Før hver dåpshandling hadde familien eller dåpskandidaten en samtale med prest. Mange drakk kaffe og spiste boller i en pyntet kirkestue.

Det er flere grunner til at dåpstallene synker i Den norske kirke. Antagelig er en av grunnene at «normalpakken» som kirken tilbyr i forbindelse med dåp, ikke passer for alle i dagens samfunn. Dåp i søndagens gudstjeneste klokken 11.00, med forutgående innmelding, og det forventede dåpsselskapet etter seremonien i kirken, kan være krevende å få til.

For noen passer ikke søndagens gudstjeneste som ramme for dåpen. Andre får ikke somlet seg til å foreta innmelding på ordinært vis. Noen har vokst opp i en ikke-kristen eller frikirkelig sammenheng hvor det å bli døpt som barn ikke ble akseptert. I voksen alder har de kjent at noe mangler i livet deres. Men de kvier seg for å døpes i søndagens høymesse. Andre forteller om familiekonstellasjoner som gjør det krevende med «vanlig» dåp. Mange tenker at de må holde dåpsselskap etter seremonien i kirken, men opplever dette som vanskelig, fordi relasjoner er anspente, eller økonomien ikke strekker til.

Dåpen er fullt ut dåp også i tilfeller hvor den ikke skjer i familiekretsen.

 

Tradisjonelt er dåpen en begivenhet i kretsen av familie og venner. Dåpen synliggjør og styrker sosiale relasjoner. Dåpen er en såkalt overgangsrite, og de fleste religioner har slike riter knyttet til fødsel, pubertet, ekteskap og død. Det er fint om dåpen fortsatt kan ha en slik funksjon, i likhet med konfirmasjon, vigsel og gravferd. Men det er ikke nødvendig! Dåpen er fullt ut dåp også i de tilfellene hvor den ikke skjer i familiekretsen, eller hvor den som døpes, er godt oppe i årene, eller ønsker at dåpen skal skje mest mulig ubemerket.

  • Avstemning nederst på siden: Den norske kirke bør også tilby dåp utenfor de tradisjonelle rammene

Den norske kirke har som mål å være en åpen folkekirke. Da er det fint å kunne komme mennesker i møte som ønsker dåp for seg eller sine, men som lever under omstendigheter som gjør at det ordinære «pakketilbudet» ikke passer for dem.