Dampskipsbrygga er oppe til vurdering. Dette store torvet er i dag en grå asfaltplass, forbeholdt bilene, et avfallsanlegg i den ene enden og et offentlig toalett i den andre.

Elvefronten er derimot Fredrikstads ansikt. Gamlebyens fasader mot elva, Elvepromenaden med sine åpne plasser, og elvelandskapet på Isegran og langs Kråkerøy, er spesielt for Fredrikstad. De siste årene har det skjedd stor utvikling langt elvebreddene. Veldig mye har vært positivt, men noe har også gått i negativ retning. Mange høye bygg er oppført langs elva. Enkelte åpne plasser har blitt mindre, som Gressvikbrygga og Blomstertorvet, og det foreligger planer om å fjerne andre, for eksempel ved Trosvikstranda.

Derfor er det viktig å ta vare på de siste åpne plassene, torgene, og gi dem en god og positiv utvikling. Ideen om å omgjøre parkeringsplassen på Dampskipsbrygga til en åpen plass for innbyggerne, ikke for bilene, støtter vi helhjertet opp om. Allikevel ser vi noen bekymringsfulle sider ved prosjektet slik det nå foreligger.

Dampskipsbrygga fortjener å resultere i noe mer enn bare å bli en stenlagt plass. Dette åpne arealet langs elva kan vi gjøre til et grønnere og mer menneskevennlig byrom enn det planen så langt legger opp til. Når vi først skal bruke betydelige midler til opprusting av plassen, må det bli til glede og rekreasjon for byens innbyggere, gjennom hele året. I takt med en økende befolkning i sentrum, blir behovet for rekreasjon og gode byrom viktigere.

Sentrum, og ikke minst områdene langs elva, har blitt en opplevelses- og rekreasjonsarena på en helt annen måte enn bare for få år siden. Dampskipsbrygga er en av de siste store plassene, og nå har vi sjansen til å gjøre den grønnere og mer vennlig enn Stortorvet i sin tid ble. Der er det nå stort sett bare granitt.

Mye tyder på at behovene til festivalene ligger til grunn for det betydelig økte prisanslaget. Festivaler er viktige kulturaktører i byen, og de skal ha gode rammebetingelser. Men vi må stille spørsmål om det er tilrettelegging for noen dagers bruk som skal være førende for ombyggingen av dette store åpne byrommet langs elva? Bør ikke bruken de gjenværende om lag trehundreogfemti dagene i året styre hvordan vi utnytter denne viktige plassen i byens sentrum? Det bør være mulig å kombinere behovet festivaler måtte ha, med grønne lunger.

La derfor Dampskipsbrygga bli grønnere, ta gjerne opp suksessen fra Kirkeparken med lekeapparater, og gjør dette til en liten park langs elva. Det fortjener Fredrikstad.