Innen teknikkens verden skjer det mye rart. En del av det rare angår faktisk oss alle, enten vi vil eller ei. Å henge med i svingene er ikke alltid like lett – uansett alder, skulle jeg mene.

Nå har vi gjennom flere år blitt tutet ørene fulle av DAB-radiosendinger som skal komme. Man skal forlate FM-sendingene og gå over til et helt nytt system, forstår selv jeg. Overgangen kommer stadig nærmere. TV-reklamen forteller oss det jevnlig. Om et snaut års tid står Østfold for tur, og fra da av «slokkes alle lys» i våre gamle radioer. Hva må man da gjøre?

Jo, man må kjøpe den nye radiotypen, en DAB-radio! Utgifter igjen. Jeg antar de fleste av oss har et par radioer i huset som funker utmerket. Kanskje har man et par klokkeradioer på nattbordene også. Tre-fire radioer i heimen er ikke uvanlig, har jeg registrert. Man har selvsagt radioer på hytta, og noen opplever sågar fine radiosendinger i båten.

VI må heller ikke glemme bilen. Mange må ha to biler av praktiske årsaker, og der må også noe gjøres, fortelles vi, hvis man skal følge med i utviklingen. Det kan fort bli snakk om nyinnkjøp av åtte-ti radioer. Dette vil koste penger for hver en av oss! Utbygging over det ganske land må koste millioner.

Alt det gamle utstyret må vel skrotes, og dermed oppstår sikkert et miljøproblem også. Langt fra alle gidder å kjøre langt for å levere gamle radioer, tror jeg. Søppeldunken tar lett imot mange av disse små moderne apparatene, vet vi. Men kanskje får man levere dem der man må kjøpe de nye?

Det er da jeg spør meg: Hvem er det som finner på slikt som dette? Jeg ser man reklamerer med at man vil få mange flere kanaler å velge mellom. Opptil 25 kanaler har jeg sett omtalt enkelte steder.

Men man klarer vel ikke å lytte til mer enn én kanal om gangen, selv med det flotteste nye utstyret?

Det er mangt å undres over som pensjonist. Da har man nemlig tid til å undres. Blant annet må man undres om verden virkelig går fremover når man vitterlig påføres store utgifter som på alminnelige radiolyttere virker heller tvilsomme.

Skal man opprettholde samme standard som tidligere med radioer både her og der, tror jeg man må regne med investeringer med et firesifret beløp. Jeg innrømmer gjerne at jeg mangler teknisk innsikt i denne saken, men litt økonomisk innsikt påstår jeg å ha, både hva angår egen økonomi og samfunnets bruk av våre skattepenger.

Les også

FM-nettet over og ut