Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil skje med de gamle FM-kanalene dersom DAB skulle bli enerådende?

William Jørgen Koren

Ås

Artikkelen er over 4 år gammel

– Regjeringen bør snarest snu i denne saken og la hver enkelt lytter selv få lov til å velge mellom DAB og FM! skriver William Jørgen Koren.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FM-båndet består av frekvenser mellom 87 MHz og 108 MHz. Disse frekvensene (kanalene) er gjennom internasjonale overenskomster allokert (bestemt) utelukkende for FM-kringkastning. Norge er bundet opp av denne overenskomsten på linje med de andre landene, som forøvrig melder at de fortsatt vil komme til å sende på FM-nettet. Det er altså for vår del ikke tillatt å benytte disse frekvensene til andre formål enn for FM-kringkastning.

Det er derfor blitt taust på FM-båndet i vårt land nå. Men å la denne store og verdifulle ressursen som dette brede frekveksspekteret (bølgebåndet) utgjør stå ubenyttet, ville medføre et verditap for landet vårt som nærmest kunne sammenlignes med å la olje bli liggende ubenyttet på bunnen av nordsjøen. Det er meget stor rift om radiokanalene, og bruksretten til hver enkelt kanal koster den enkelte aktør store summer i året.

Disse FM-kanalene utgjør m.a.o. en ressurs som den norske stat neppe bør se seg råd til å la stå ubenyttet, og myndighetene er derved forpliktet overfor det norske folk til å opprettholde et fullverdig FM-nett. Ved å fravike denne forpliktelsen vil Regjeringen gjøre seg skyldig i å unnlate å levere en tjeneste som de gjennom inntekter fra NRK-lisensen forplikter seg til å levere.

Har Regjeringen og NRK overhodet tatt stilling til hvorledes fullt brukbare FM-radioer i de tusen hjem skal håndteres etter at FM-nettet er blitt taust? I flere land velger man å kjøre DAB og FM helt parallelt. Dette er fullt mulig, da DAB og FM ligger langt unna hverandre i frekvensspekteret, og disse tjenestene vil ikke kunne forstyrre hverandre.

Regjeringen bør snarest snu i denne saken og benytte begge alternativer. La heller hver enkelt lytter selv få lov til å velge mellom DAB og FM!
 

Kommentarer til denne saken