Gå til sidens hovedinnhold

Tips til Jan Christian Häckert: CIS har plass til Abdullah som ikke har foresatte som kan betale 20.000 i året

Artikkelen er over 2 år gammel

Ingar Sundholm svarer Häckert: – CIS drives ikke av profitt, og har derfor en ordning hvor foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling basert på foreldrenes inntekt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jan Christian Häckert avslutter i sitt leserbrev; «Tips meg når Wang Ung eller CIS har en elev med behov for egen lærer eller når det er plass til Abdullah som bare har bodd her ett år og ikke har foresatte som kan betale en egenandel på 18 000–20 000 i året».

Som far til tre elever på Children`s International School (CIS) Fredrikstad, vil jeg svare på utfordringen.

CIS i Fredrikstad og CIS i Moss har faktisk flere elever med behov for egen lærer, og har flere elever av nyankomne asylsøkere og innvandrere. Faktisk har CIS Moss hele 16 elever som har behov for ekstra undervisning i norsk. Jeg velger i motsetning til Häckert å ikke å benytte navnet «Abdullah» for å beskrive en gruppe mennesker, da dette virker nedlatende.

CIS drives ikke av profitt, og har derfor en ordning hvor foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling basert på foreldrenes inntekt. Det er også elever som ikke belastes for foreldrebetaling i det hele tatt. Økonomi er ikke bestemmende for å gå på CIS. Så din påstand om at CIS er en eliteskole for hvite barn er tydeligvis en misforståelse, eller en bevisst handling ved å ikke innhente fakta for å bedre passe inn i din argumentasjon.

CIS har elever fra mer enn 40 ulike land, blant dem Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, etc.

At CIS har undervisning på engelsk, gjør at CIS har et tilbud til mange nyinnflyttede til Østfold som kan klare seg bra på skolen faglig selv om de ikke behersker norsk.

Fredrikstads kommunes nye visjon er: Den lille verdensbyen.

Skal man ta denne visjonen som ble vedtatt som en del av Kommuneplanens samfunnsdel på alvor, bør faktisk Fredrikstad kommune legge til rette for at vi skal være en liten verdensby. Dette vil innebære at vi også har en engelskspråklig skole i byen som et tilbud for å utdanne verdensborgere, og ikke minst ha et tilbud til nyankomne barn som behersker engelsk, men ikke norsk. Dette kan være barn av foreldre som kun skal være i byen i noen år i forbindelse med arbeid, og skolen får flere henvendelser fra utenlandske arbeidstagere som er tilbudt arbeid i Norge, og som setter som en forutsetning for å flytte til Fredrikstad at barna får plass på en internasjonal skole.

At CIS har undervisning på engelsk, gjør at CIS har et tilbud til mange nyinnflyttede til Østfold som kan klare seg bra på skolen faglig selv om de ikke behersker norsk. Dette gjelder også barn av foreldre som har immigrert eller søkt asyl og har langsiktige planer om å være i Norge. Elever som begynner på CIS og ikke kan norsk, får intensiv norskopplæring etter plan for minoritetsspråklige (UDIR).

Les også

CIS i Fredrikstad i tetsjiktet blant Norges beste skoler

Jeg tilhører selv denne gruppen som valgte å flytte til Fredrikstad etter åtte år i Sør-Afrika, nettopp på grunn av CIS Fredrikstads gode prestasjoner (verken min kone eller jeg er fra Østfold), og ikke minst rimelige egenandel, som faktisk er lavere enn det vi betalte i den offentlige barnehagen.

Jan Christian Häckert argumenterer at grunnen til at private skoler gjør det generelt bedre enn den offentlige skolen er at de rekrutterer barn som er mer ressurssterke. Det finnes lite statistisk hold for denne argumentasjon når det gjelder CIS. Mine tre barn har alle venner fra alle sosiale lag i sine klasser, så jeg betviler at dette er riktig, men en ting som nasjonale prøver viser, er at CIS er blant de beste grunnskolene i landet, og troner øverst i Østfold.

Det er to hovedgrunner til dette;

1. Det pedagogiske; «The International Baccalaureate Programme (IB)», med differensiert opplæringstilbud, hvor svake elever skal møtes der de er, og sterke elever skal få utfordringer på det nivået de er. Jeg har selv barn på ulike nivåer og kjenner til dette svært godt.

2. Kvaliteten på lærere, som rekrutteres fra hele verden, og ikke bare Østfold eller Norge.

Jeg betviler ikke at den offentlige skolen og lærere er bra, men det er en berikelse for Østfold å kunne tilby ulike skolealternative så foreldre har rett og mulighet til å velge det som er best for sine barn. Våre barns fremtid er for viktig til at ideologisk ståsted skal velge bort det ene eller det andre alternativet.

I kommentarfeltet til din artikkel, inviterer du flere kritikere til å komme til din skole for å lære om det gode arbeidet dere bedriver i den offentlige skolen over en kopp kaffe. Jeg tar heller initiativ til at du kan komme på et møte på CIS over en kaffe for å lære mer om det positive arbeidet som foregår på det private supplementet CIS i Fredrikstad.

Les også

Skyt ikke ned FFK G14 på grunn av navnet

Les også

Fredrikstad stadion – et arnested for uheldig samfunnsutvikling

Kommentarer til denne saken