Fredrikstads fortrinn må utnyttes i byutviklingen

– Fortetting er et viktig virkemiddel for byutviklingen, men den ikke må skje på bekostning av grønne områder, kulturminner og lokalt særpreg, skriver Krå Simonsen.  Bildet viser store områder på Værste som står overfor store endringer.

– Fortetting er et viktig virkemiddel for byutviklingen, men den ikke må skje på bekostning av grønne områder, kulturminner og lokalt særpreg, skriver Krå Simonsen. Bildet viser store områder på Værste som står overfor store endringer. Foto:

Av

– Både av hensyn til klima, god byutvikling og verdiskaping er det ønskelig at flere bosetter seg i sentrum. Vi må utnytte Fredrikstads fortrinn med store, bynære transformasjonsområder som kan bli fremtidig byområde, skriver Malin Krå Simonsen.

DEL

Leserbrev

Fredrikstad vokser og forandrer seg i høyt tempo. Fredrikstad Arbeiderpartis ambisjon er at Fredrikstad, den lille verdensbyen, skal være en attraktiv kommune å bosette seg i. Når det gjelder byutvikling mener vi at dersom byen vår skal bli et enda bedre sted å bo, må vi aktivt styre byutviklingen i den retningen vi mener tar oss riktig vei. For Fredrikstad Arbeiderparti er fremtidens Fredrikstad for viktig til at utviklingen overlates til tilfeldighetene; vårt mantra når det gjelder byutvikling er derfor at Fredrikstad skal være for menneskene som bor i, jobber i og besøker byen.

Fredrikstad er en levende by, og de neste ti årene forventer vi sterk befolkningsvekst i Fredrikstad. Både av hensyn til klima, god byutvikling og verdiskaping er det ønskelig at flere bosetter seg i sentrum. Vi mener at byliv skapes på bakkeplan, og at sentrum vil kunne dra nytte av flere beboere for å skape grunnlag for et større handels- og tjenestetilbud. Vi må utnytte Fredrikstads fortrinn med store, bynære transformasjonsområder som kan bli fremtidig byområde.

Vi mener at Fredrikstad kommune skal ha hovedansvaret for en god areal- og samfunnsplanlegging, samtidig som private aktører ønskes velkomne. Vi mener også at fortetting er et viktig virkemiddel for byutviklingen, men at dette ikke må skje på bekostning av grønne områder, kulturminner og lokalt særpreg. Fortetting og muligheter til å bygge høyere i definerte områder gir flere leiligheter og kontorarbeidsplasser – som begge bidrar til mer aktivitet og næringsutvikling.

Til sist – og kanskje aller viktigst – er at Fredrikstad må innrettes slik at alle, uansett fysiske og psykiske forutsetninger, får lik tilgang til byen. Vi vil ha en by for mennesker med alle typer utfordringer og er opptatt av at universell utforming skal legges til grunn. Som innbyggere har vi sammen også et felles ansvar for å skape en kultur som utstråler at byen vår kan brukes av den som måtte ønske det; hos oss er alle velkomne!

Malin Krå Simonsen

Bystyremedlem Fredrikstad Arbeiderparti

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags