Fredrikstad vokser med flere hundre innbyggere hvert år. Innen noen år bygges ny jernbanetrasé og stasjon. Det skal reises nye bydeler på Værste, sykehustomta og Grønli, samtidig som vi skal forvalte og videreutvikle bykjernen og betydelige trehusbydeler. Er vi rustet for det? Evner vi å utvikle byen, samtidig som vi bevarer viktige historiske verdier? Ser vi helheten? Og hvorfor diskuterer vi det ikke?

Fredrikstad opplever en urbanisering vi ikke har sett siden industrialiseringen på 1800-tallet. For første gang på tiår vender mennesker og virksomheter tilbake til bykjernen. Det er grunnleggende positivt, men det setter byen og kommunen overfor mange utfordringer. Folk må ha arbeid, ha steder å bo, industribedrifter og handelsnæring må ha lokaler, og det bør skje sentrumsnært. Dette har vi hørt lenge, men skjer det raskt nok? Evner vi å prioritere ressurser så vi kan takle innflytting og vekst? Ting tar lang tid.

Skal byutvikling være god, må vi faktisk ville noe. Det er vanskelig i dag å se hva de politiske partiene eller kommuneadministrasjonen mener om den overordnede byutviklingen i Fredrikstad. Det som burde være det største diskusjonstema i byen vår, i en rivende utviklingstid, er overraskende fraværende.

Som politikere er det derfor vår plikt å informere, debattere, mene noe og ta imot innspill.

Har Fredrikstads styrende partier en visjon for byutviklingen? Hva mener egentlig administrasjonen om høyhus, fortetting, fasadevern og gamle trehusmiljøer? Hvordan tenker utbyggere i Fredrikstad når byen vokser og utvikler seg? Og ikke minst, hva mener du og jeg om hvordan Fredrikstad skal se ut fremover? Nå er tiden for å tenke visjonært om Fredrikstads utvikling.

Den altomfattende kommuneplanen, Fredrikstad kommunes viktigste styringsdokument, skal revideres. Arbeidet er i gang, og når det er ferdig vil den legge føringer for byutviklingen i flere tiår. Jeg skal innrømme at inntil noen år siden var begrepet «kommuneplan» ukjent for meg. Det tror jeg det er for de fleste av oss.

Men faktisk «eier» du og jeg Fredrikstad. Noen eier gårder og eiendommer i sentrum, og skal si sin mening. Alle andre er også meningsberettiget. Plan- og bygningsloven gir stort demokratisk ansvar og makt over byutviklingen. Lokaldemokratiet gir innbyggerne, ikke minst gjennom sine politikere, betydelig myndighet. Som politikere er det derfor vår plikt å informere, debattere, mene noe og ta imot innspill.

  • Avstemning nederst på siden: Det er for lite debatt om byutviklingen i Fredrikstad

Riksantikvaren har nettopp kommet med en ny strategi for byutvikling. Det er svært interessant lesning. Den tar høyde for økende urbanisme i Norge, og byer under press og vekst. Da er det viktig å ha fokus på kvalitet og å videreutvikle og bevare verdiene som ligger i gammel bebyggelse. Samtidig må det gis rom for betydelig nybygging. Brudd med byggeskikk og arkitektur er ikke lenger et visjonært mål. Det kan derimot være direkte skadelig for bymiljøet. Jeg er veldig enig. 

For egen del er vern av den gamle bykjernen og de store trehusbydelene viktig i den rivende utviklingen som kommer. Jeg ser dem som betydelige ressurser for Fredrikstad. De gir stedegenhet og særpreg. Samtidig kan nye bydeler få fremstå moderne i form og uttrykk. Jeg er ikke imot nybygging, fortetting eller høyhus, men vi må bli konkrete på hvor vi ønsker hva! Vi må vite sikkert hvilke konsekvenser det får om vi bygger høyhus, om vi verner, om vi åpner for bygge ut eplehager, og om vi ikke gjør det?

For konsekvenser blir det – men uten en visjon og idé om hvor vi vil med Fredrikstad, klarer vi ikke å se konsekvensene heller. Utviklingen av Fredrikstad må være gjennomtenkt og skje med kvalitet. Vi skal tross alt leve med den, og i den, i de neste hundre årene eller mer.

Som politikere har vi en plikt til å løfte diskusjonen og gjennomføringstakten i byutviklingen. Da er det merkelig hvor stille det er om visjoner og om prioriteringer. Er det et vanskelig tema? Ja, det er det. Men desto viktigere er temaet nå ved inngangen til en av Fredrikstad bys største endringsperioder. Den diskusjonen bør ikke bare skje i kommunale kontorer og møter. Byutviklingsdiskusjonen må skje i full offentlighet, og vi må alle ta del i den. Krev svar fra dine politikere. Hva vil de med Fredrikstad? Hva er deres visjoner for byen?

Les også

De skal bygge «nye» Fredrikstad for milliarder