Gå til sidens hovedinnhold

Det må ta tid å bygge en by for alle

Artikkelen er over 3 år gammel

I forkant av folkemøtet om «utbyggernes visjoner og alle de hensyn kommunen må ta» forteller tre kommunetopper om hvorfor det tar så lang tid før byggingen kan starte ved det gamle sykehuset.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

En by er en by, men Fredrikstad er definitivt noe mer enn som så. Mange, også utenfor Fredrikstad, slår fast at vi lykkes godt med by- og samfunnsutviklingen. Samtidig må vi være ydmyke for det faktum at en by aldri blir ferdig. Kommunens rolle i dette arbeidet er å legge til rette for fortsatt utvikling og vekst, og på en måte som er et gode for flest mulig av oss.

Folk snakker om Fredrikstad på en helt annen måte enn før. Det skapes dag for dag, år etter år, og er hele tiden en sum av folkeliv, kultur, næringsliv, hverdagsliv og fest. Med tildeling av utmerkelser og priser får vi god omtale og mye oppmerksomhet. Vi begynner etter hvert å se konturene av en modell andre ønsker å kopiere. Kommunen er, som mange andre, ivrige etter å utvikle byen videre, samtidig som vi må tenke på helheten og ivareta mange interesser.

  • Se kveldens folkemøte på fbtv:

    Stopper byutviklingen opp? Det foreligger store byutviklingsplaner for Fredrikstad. Hvilke visjoner har utbyggerne og hvilke hensyn må kommunen ta før utbyggingen av områder som Cicignon og Værste kan starte? Ordfører Jon-Ivar Nygård, byantikvar Vegard Lie, byggesjef i Fredrikstad kommune Anna Auganes, eiendomsutvikler Sander Grundvig og daglig leder i Fredriksborg Eiendom, Morten Fredriksen. Daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal sitter i salen og deltar med innspill underveis. Trond Øyvind Karterud i NRK Østfold leder debatten.

Demokratisk

Det siste er kanskje det vanskeligste og mest krevende, og griper direkte inn i samfunnets demokratiforståelse om at alle berørte skal bli hørt. Det betyr ikke at alle skal få sine ønsker oppfylt, men at saksinformasjonen skal være fullstendig nok til at politikerne skal kunne fatte en best mulig beslutning.

Det udiskutable

Miljø- og byutviklingsetaten jobber fortløpende med saksbehandling i skjæringspunktet mellom mulighetenes verden, realisme, investorønsker og lover og regler. Det er ikke vanskelig å forstå at utbyggere, naboer og politikere er utålmodige og ønsker raske svar og vedtak i ulike utviklings- og utbyggingssaker. Vi ønsker også å utvikle byen videre.

Det er likevel noen saker og forhold vi aldri kan gå på akkord med, eller overse. Vi har et nasjonalt lovverk og nasjonal arealpolitikk å forholde oss til, og det inneholder nettopp de forutsetningene, reglene som sikrer en demokratisk fremgangsmåte for by- og samfunnsutvikling. Som saksbehandlere er vi lovpålagt å følge disse påleggene. Lovene og prosesser for medvirkning gjelder for alle kommuner i Norge, så vi er ikke i noen særstilling.

«Enkelte frykter at det skal bli stående slik i lang tid. Det er forståelig, men en slik frykt er ikke tilstrekkelig til at vi kan avvike fra de forutsetninger som plan- og bygningsloven setter.»

Bakgrunn:

  • Tema for folkemøte på Litteraturhuset mandag kveld: Hvilke visjoner har utbyggerne og hvilke hensyn må kommunen ta før utbygging kan starte på områder som Cicignon og Værste.
  • Fra Fredrikstad kommune innleder ordfører Jon-Ivar Nygård og kronikkforfatterne Anne Auganes og Vegard Lie.
  • Utbyggere som  innleder er eiendomsutvikler Sander Grundvig og daglig leder Morten Fredriksen i Fredriksborg Eiendom.

 

Årsak og virkning

Store og omfattende forslag til utbygging i bymiljøet krever skikkelig behandling, rett og slett fordi det berører mange, og fordi planene inneholder et utall av detaljer som må gjennomgås og kvalitetssikres.

Ingen sak eller plan kan betraktes for seg selv, men må ses i sammenheng med og være i tråd med overordnende planer. Overordnede planer er politisk vedtatt og forteller om hvordan ulike deler av arealene i og utenfor sentrum skal brukes. Når vi får et forslag som ikke er i tråd med disse planen, er det et krav i plan- og bygningsloven å be om en konsekvensutredning. Det sikrer at nye bygg tar hensyn til faktorer som er viktige for fremtidige beboere, naboer, brukere, og hvordan dette vil påvirke bybildet.

Eksempelet Cicignon

Et godt eksempel kan være videreutviklingen og bruken av det gamle sykehusområdet på Cicignon. Vi skal ikke mene noe om selve saken her, men vise hvorfor og hvordan det tar tid å komme frem til en endelig beslutning om byggestart. Bygget har stått ubrukt i to år, og enkelte frykter at det skal bli stående slik i lang tid. Det er forståelig, men en slik frykt er ikke tilstrekkelig til at vi kan avvike fra de forutsetninger som plan- og bygningsloven setter for behandling av slike saker.

Tre måneder etter kjøpet ble det varslet oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning. Eier av sykehusområdet foreslo i april i fjor å bygge med en nesten dobbelt så høy utnyttelse som den vedtatte byområdeplanen tillater. Siden forslaget ikke er i tråd med planen for området, er kommunen pålagt å be om utfyllende informasjon og vurderinger for hvilke konsekvenser det kan få. Slikt tar tid, og involverer mange både i og utenfor kommuneadministrasjonen.

Parallelt med konsekvensutredning presenterte forslagsstiller et ønske om å benytte deler av Cicignon Park i et større EU-støttet forskningsprosjekt. Kommunen fikk dispensasjonssøknad for to uker siden, og den er sendt på høring til berørte myndigheter. Vi er pålagt å gi dem en måneds frist til å uttale seg. Rådmannen kan ikke legge frem saken for politisk behandling før fristen er ute.

Fortsatt attraktiv

At alle skal bli hørt er viktig for at politikerne skal få et godt beslutningsgrunnlag. I denne prosessen kan andre myndigheter, interessenter og folk flest gi innspill til saken. Etter det kan politikerne ta en avgjørelse, til det beste for helheten.

Vi som jobber med byutvikling i kommunen gleder oss over entusiasmen og villigheten det nå er til å bygge byen sammen. Som kommune skal vi fortsette å sikre at nye prosjekter følger de krav plan- og bygningsloven setter til kvalitet på planene og til medvirkning slik at alle blir hørt. Det kan gjøre at sakene tar litt lengre tid enn utbyggerne hadde ønsket. Å planlegge og bygge en by for alle tar litt tid.

Les også

Nå er vi byen som har «alt». Bortsett fra et anstendig fotballag.

 

Kommentarer til denne saken