I løpet av 20 år har gråpapiret blitt fjernet fra vinduene i sentrum. Det er erstattet av flere byggeprosjekter enn trafikksystemet vårt har godt av. Som vi kunne lese i avisen i forrige uke, skal det investeres for over 10 milliarder kroner i Fredrikstad i løpet av de neste fire til seks årene. Tar vi med infrastrukturinvesteringene, blir summen nærmere 30 milliarder kroner.

Det er spenning i lufta

Vi står i startgropa til det som vil være den største utviklingen og forandringen av Fredrikstad by kanskje på over 150 år. Jeg tror mange myser mot de ragende heisekranene med en slags skrekkblandet fryd. På den ene siden ønsker man utvikling. På den annen side frykter man forandringen og usikkerheten om hva forandringen vil innebære.

 

 

Kommunen skal sørge for at utviklingen i sum blir bærekraftig – at forandringene blir til det positive. Noen ganger innebærer det å trekke i bremsene. Vi må sørge for å ta vare på kulturminnene, naturverdiene og sørge for at byen vår i sum blir et hyggelig sted å oppholde seg i. For høye og tettliggende bygg skaper for eksempel et mørkt og skyggefullt sentrum. Det er ikke ønskelig.

Kommunen skal også legge til rette for utvikling ved å ønske næringsutviklere velkommen, være døråpner og en som mener alvor når vi snakker om næringsvekst. Vi skal gjøre det mulig å gi gass i Fredrikstad!

Allerede i mål?

Da vi utarbeidet Næringsplanen i 2011, var mantraet at Fredrikstad skulle bli en attraktiv by å drive næring i. Første skritt på veien var å stimulere til et enda bedre samarbeid med eksisterende næringsliv. I samarbeid med Næringsforeningen satte vi oss ned og tok fatt på arbeidet. Sammen satte vi oss det vi syntes var et hårete mål – nemlig at arbeidsplassveksten skulle bli større enn befolkningsveksten. I fjor nådde vi dette målet. 

I 2018 kan vi konstatere at vi både har vunnet statens pris for bærekraftig byutvikling «Norges mest attraktive by», og i tillegg nådd målet om arbeidsplassvekst. 

 

Mitt tips er derfor å ta fram sprittusjen og med fet skrift skrive Fredrikstad over den siste uken i juni og to første i juli.

 

Vi har grunn til å være fornøyde med resultatene så langt, men samtidig må vi erkjenne at vi sjelden har hatt mindre grunn til å slappe av. Det har historien vist oss. Et eksempel finner vi fra 1700-tallet. Gamlebyen var trangbodd og folk hadde begynt å etablere seg på vestsiden av elven. I motsetning til i den strengt regulerte Gamlebyen, fikk folk her bygge etter eget forgodtbefinnende. Man bygde der det falt seg naturlig. At Nygaardsgaten opprinnelig er en del av den gamle Kongeveien til Oslo vitner om dette.

I beskrivelser av Fredrikstad fra midten av 1800-tallet blir Østre Fredrikstad (Gamlebyen) omtalt som «en regulær og smukk stad», mens Vestsiden blir karakterisert som «mindre smukk og bestående bare av trebygninger». I dag er trebygninger og trange smug hyggelig, sjarmerende og noe vi ønsker å ta vare på. Samtidig er det lite effektivt når det gjelder arealutnyttelse og transport. Kommunens jobb er å finne en god balanse.

Planene for neste år

Fredrikstad utvikles nå til landets mest spennende by; elektriske ferger, landbasert fiskeoppdrett, datalagringssenter, intercitytog og jernbanestasjon i hjertet av byen. 

En av de viktigste planene vi skal vedta i Fredrikstad kommune er den nye arealstrategien.

Filosofien for byutviklingen er bolig- og næringsutvikling i sentrum integrert med idrett, kultur, rekreasjon og undervisning. Privatbilen i sentrum vil erstattes med tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivløsninger på skinner, hjul og vann. De kommende tiårene vil bygging på Værste, FMV-vest, Trosvikstranda, sentrum, Grønli og Cicignon utgjøre Norges største byutvikling. På Verksbyen realiseres nå et ledende smarthusprosjekt, med fremtidens bo-, transport- og energiløsninger. Byutviklingen skjer i nært og godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og eiendomsutviklere. Kombinasjonen av næring, bolig, aktivitetsområder og attraktive kulturarenaer vil gjøre Fredrikstad til fremtidens attraktive verdensby.

En by for mennesker

Gode planer er en forutsetning for å øke sentrums attraktivitet, styrke sentrum som sosial arena og legge til rette for økt handel og effektiv trafikkavvikling. Så vet vi at det ikke holder med bare vakre fasader, effektive transportårer og fine møteplasser. For at en by skal oppfattes som attraktiv må den også ha innhold.

2019 vil i så måte bli et særdeles innholdsrikt år. Allerede nå melder sommerens festivaler om utsolgte arrangementer og at det settes opp ekstrabusser fra Sarpsborg til Fredrikstad. Det synes vi er veldig hyggelig!

Mitt tips er derfor å ta frem sprittusjen og med fet skrift skrive Fredrikstad over den siste uken i juni og to første i juli. Stikkord er Glommafestival, Idyllfestival og ikke minst The Tall Ships Races. Fra 11. til 14. juli skal elva og byen igjen fylles av de stolte skutene med sine majestetiske rigger og ungdommelige mannskap. Allerede sju måneder før festen har over 50 skuter bekreftet at de kommer!

Alt tyder på at 2019 blir et viktig, krevende, spennende og ikke minst morsomt år i Fredrikstad. Kanskje tar det oss et skritt nærmere visjonen om å være en liten verdensby? Det tror jeg.

Godt nytt år!