Nå starter planleggingen av hva slags by Fredrikstad skal være i 2030. Vi er i ferd med å bli enige om hva som skal til for å bli et enda bedre sted å bo, vokse opp, leve, besøke og ikke minst drive næring i.

12 år er ikke veldig lenge, samtidig er det lenge nok til at vi kan oppleve relativt store endringer. Reiser vi 12 år tilbake, kommer vi til 2006, året før smarttelefonen og Facebook kom til Norge. Nyvinninger som har preget hverdagen vår mer enn noen kunne forutsi.

Når vi skal planlegge for fremtiden, må vi ta utgangspunkt i trender og utviklingen vi kjenner til. Vi vet for eksempel at vi får ny jernbanestasjon på Grønli, dobbeltspor til Oslo, ny videregående skole og Arena Fredrikstad. Det er sannsynlig at vi blant annet vil se selvkjørende biler, elektriske busser og lastebiler. Samtidig viser prognosene at Fredrikstads befolkning vil øke til over 90.000. Andelen eldre vil blir større og kravet til helse- og omsorgstjenester kommer til å stige i takt med dette.

Det er nemlig en allmenn misforståelse at kommuneplaner er dokumenter for de spesielt interesserte.

 

Vi vet at vi i løpet av 12 år vil få både fantastiske muligheter og formidable utfordringer. Vi må planlegge for et villere og våtere klima. Økt globalisering og digitalisering. Spørsmålet nå er hvordan vi møter dette på en best mulig måte slik at kommunens innbyggere kan få et best mulig liv – både i vår tid og for generasjonene som kommer etter oss.

Skal vi treffe blink med tiltakene vi bestemmer oss for, er det nødvendig at folk engasjerer seg og bidrar med innspill om hva som skal til for at Fredrikstad skal være en god by også i fremtiden. Det er nemlig en allmenn misforståelse at kommuneplaner er dokumenter for de spesielt interesserte.

Vi kan være enig i at det ikke alltid er spennende lesning, men som innbygger eller næringsdrivende har man i utformingen av kommuneplanens samfunnsdel en gyllen anledning til å være med å påvirke hvordan byen vår skal utvikle seg.

Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet alle andre planer, og danner derfor grunnlaget for utviklingen de neste 12 årene. Foreløpig har vi formulert tre overordnede mål for planen:

  • Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring.
  • Fredrikstad og Nedre Glomma er en foretrukket næringsdestinasjon i Oslo-regionen, hvor verdiskaping og arbeidsplasser prioriteres. Sysselsettingsveksten skal være større enn befolkningsveksten.
  • Fredrikstad er en grønn by som møter lokale og globale miljø- og klimautfordringer med bærekraftige løsninger.

Alt annet arbeid i Fredrikstad kommune skal bidra til at vi oppnår disse tre målene. Kommuneplanen sier at vi skal jobbe mot at Fredrikstad skal bli et bedre sted å leve, skape og møte fremtiden i. Vær med å påvirk Norges mest attraktive by du også – fremtiden skaper vi sammen.

Følg med på kommunens sider på Facebook og fredrikstad.kommune.no for mer informasjon om åpen uke i Blå Grotte i uke 7. Innspill kan også gis her.

Treffer vi blink med tiltakene, er håpet at Fredrikstad vil utropes til Norges mest attraktive by også 2030. Fremtiden starter nå.

Les også

La oss ta med en porsjon selvtillit inn i 2018