For mye sten og for lite sjel på Dampskipsbrygga

Langt dyrere enn antatt: Det er ikke bare prisen  Fredrikstad Høyre er kritisk til. – Planen er ikke moden for realisering, skriver gruppeleder Truls Velgaard. Skisse: Fredrikstad kommune

Langt dyrere enn antatt: Det er ikke bare prisen Fredrikstad Høyre er kritisk til. – Planen er ikke moden for realisering, skriver gruppeleder Truls Velgaard. Skisse: Fredrikstad kommune

Av

Høyre vil sende planen for Dampskipsbrygga tilbake til rådmannen. Truls Velgaard etterlyser flere myke og grønne elementer og er kritisk til å gjøre dette til byens festivalplass.

DEL

Leserbrev 

Rådmannen har lagt frem en plan for ombygging av Dampskipsbrygga med en prislapp på 36 millioner kroner. Høyre mener at forslaget må sendes i retur. Vi trenger en atskillig bedre plan enn dette når det skal koste 36 millioner kroner.

Så sent som i budsjettbehandlingen i desember var planen at ombyggingen av Dampskipsbrygga skulle koste 22 millioner. Over natten er prislappen noe nær doblet. Det er frustrerende at vi nesten alltid står overfor planer som viser seg å være økonomisk urealistiske. I tillegg til prisgaloppen er det også en rekke andre svakheter ved planen.

For det første vedtok et enstemmig bystyre så sent som i november at det skal lages en samlet plan for hvordan kaifronten og breddene langs Vesterelven skal utvikles. Før denne planen er klar blir det helt feil å iverksette store byutviklingsgrep langs elven.

Vi stusser også over rådmannens plan om å gjøre Dampskipsbrygga til den sentrale arenaen for festivaler og lignende arrangementer. Festivaler er flott, og representerer interessante muligheter for Fredrikstad. Men det har store konsekvenser hvis alle arrangementer skal flyttes fra Stortorvet til Dampskipsbrygga. Ønsker vi det? Hva vil dette bety for bomiljøet i området? Stortorvet ligger forholdsvis avskjermet fra boligbebyggelse; det er annerledes med Dampskipsbrygga. Da virker dette som et problematisk grep.

Vi er også tvilende til rådmannens plan for utforming av brygga. Alt skal bygges i sten; til og med benkene skal være massive stenblokker. Sten er et flott byggemateriale, med sterk forankring i byens historie. Men vi trenger også myke og grønne elementer i sentrum. Prosjektet mangler sjel.

Høyre ønsker byutvikling, ikke minst langs Vesterelven. Men planen for Dampskipsbrygga er ikke moden for realisering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags