Gå til sidens hovedinnhold

Vi tvinges til å bygge høyere om vi skal utvikle byen

Artikkelen er over 5 år gammel

– Vi må ikke glemme at også en by er i konkurranse. Fredrikstad konkurrer med andre byer, skriver Steinar Frølandshagen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I følge Wikipedia er en by «et tettbebygd, mer eller mindre avgrenset geografisk område av en viss størrelse og/eller viktighet. Karakteristiske trekk for en by er tett bebyggelse, forholdsvis stor befolkning, et næringsliv dominert av handel, håndverk og administrasjon, begrenset vekt på jordbruk og sentral plassering med hensyn til kommunikasjonsårene i et samfunn».

Jeg vil anta at de fleste er enige i denne definisjonen av en by. Jeg vil også anta at de aller fleste er enige om at Fredrikstad per definisjon da er en by – uavhengig av om de bor i mindre urbane deler av kommunen.

Turistene kommer nok uansett – for vi er jo kjent for å ha godt vær!

Så da kan vi jo stille oss spørsmålet om hvordan en by som Fredrikstad skal se ut? Wikipedia ga et par gode hint; «… tett bebyggelse, forholdsvis stor befolkning …» - og ikke minst hva en by som Fredrikstad skal brukes til; «… et næringsliv dominert av handel, håndverk og administrasjon». I utgangspunktet kan det jo synes som også dette skulle kunne være enkelt å bli enige om.

Jeg har en tegning av Henning Meyer Johansen hengende på kontoret mitt. Den er utgitt av Fredrikstad Blad i 1981 og viser i detalj sentrum av Fredrikstad slik det så ut for ca. 35 år siden. Når jeg studerer tegningen nøye, så må jeg konstatere at det egentlig ikke har skjedd så mye i utviklingen av Fredrikstad sentrum på disse årene.

Joda, Torvbyen har kommet til. Værste er utenfor tegningen, så det ser jeg ikke. Men det er ryddet litt plass til et nytt rådhus. Men stort sett så er det seg likt. Og det som i dag er Bryggepromenaden er vel mer å regne som en parkeringsplass ifølge tegningen.

Vi skal selvfølgelig ta vare på verdier fra vår historie – og vi skal verne om de historiske sidene ved Fredrikstad sentrum. Men vi må ikke glemme at også en by er i konkurranse. Fredrikstad konkurrer med andre byer om å få turister til å besøke oss, unge til å søke skoler her, næringslivet til å etablere seg – og ikke minst – om å få folk til å bosette seg her.

Dersom vi skal utvikle byen vår ved aldri å bygge i høyden - aldri ta i bruk eksisterende grøntarealer - aldri tillate rivning av gammel bebyggelse som kan erstattes med ny og moderne arkitektur - alltid beholde siktlinjen til elven og alltid prioritere byens historie framfor byens framtid, så er jeg redd for at Fredrikstad taper i konkurransen. Taper i konkurransen med andre byer om å få unge til å søke seg hit for å gå på skole, næringslivet til å etablere seg her – og ikke minst – folk til å bosette seg her.

Turistene kommer nok uansett – for vi er jo kjent for å ha godt vær!

Les også

Bærekraftig byutvikling – som vedtatt

 

Kommentarer til denne saken