Byutviklingsdebatten må ut i offentligheten

Ikke minst etter at planutvalget godtok at dette bygget skal få ta åtte meter Blomstertorvet har debatten blomstret opp, skriver Trond Svandal.

Ikke minst etter at planutvalget godtok at dette bygget skal få ta åtte meter Blomstertorvet har debatten blomstret opp, skriver Trond Svandal.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Nå er tiden inne for å løfte debatten om hvordan Fredrikstad skal utivkle seg og se ut i fremtiden, skriver Venstres Trond Svandal.

DEL

Leserbrev 

Fredrikstad er en by som stadig vokser. I takt med at vi blir stadig flere øker presset på tomtearealer og bruken av disse arealene, særlig i bykjernen. Vedtatte planer tilsier også at mye av utbyggingen skal skje i sentrum og i byområdet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Dette setter viktige verdier ved byen vår på en stor prøve. Mitt inntrykk er at deler av den utviklingen vi nå ser, ikke minst i sentrum, er lite i tråd med den byutviklingen folk flest ønsker seg. Vi ser en stadig økende gjenbygging av elvefronten, på bekostning av de åpne byrommene ved elva. Vi ser at historisk viktige bygninger og gamle signalbygg i byens sentrum kommer i skyggen av nye ruvende bolig- og kontorbygg, og gamle fabrikkbygg fra byens industrihistorie må vike når boligutvikling mener å kreve det.

Vil vi verne mer av den gamle bebyggelsen? Vil vi ha flere og høyere hus? Vil vi blande moderne og gammel bebyggelse?

De siste dagene, ikke minst i etterkant av planutvalgets godkjennelse av å ta åtte meter av Blomstertorvet til neste store utbyggingsprosjekt ved elvefronten, har det begynt å tegne til en byutviklingsdebatt i media. Det er bra, og det er viktig. For det er faktisk vi som bor i Fredrikstad som kan bestemme hvordan byen skal utvikle seg.

Det kan dessverre være vanskelig å se det gjennom jungelen av plan- og bygningsbestemmelser, uoverstigelige kommunale planer, politiske utvalg med vedtak som skjer nærmest uten at folk flest får det med seg før det er for sent. Vi politikere har her et stort ansvar, både for å fatte riktige beslutninger, men ikke minst å være ombudspersoner for dere innbyggere og ta oppfatningene til Fredrikstad-folk på alvor.

Jeg tror byutviklingen må ha grundig fotfeste i befolkningen for å oppfattes som god. Hvis vi mener alvor med å ville styrke byen, og at folk skal trives og bruke sentrum, må vi også ha en byutvikling som bidrar til å bevare de grunnleggende verdiene Fredrikstad sentrum består av. Da mener jeg det er riktig å ta vare på og fremheve historiske og velkjente bygninger, sikre klare siktlinjer, videreutvikle og styrke plasser og parker, og ikke gjenbygge elvefronten.

Det er helt grunnleggende for at vi som innbyggere skal synes denne byen er trivelig å være i. Fremmedgjøring gjennom oppføring av bygningskolosser som stenger både historien og sollyset ute virker i stikk motsatt regning. Det skaper byrom som ingen vil trives i. Da kommer heller ikke livet og virksomhetene til byen.

Byutviklingen styres i stor grad av den svært omfattende kommuneplanen og arealplanen som sist ble vedtatt i 2012. Den skal nå gjennom revidering. Nå er altså tiden for å løfte debatten om hvordan Fredrikstad skal utivkle seg og se ut i fremtiden. Vil vi verne mer av den gamle bebyggelsen? Vil vi ha flere og høyere hus? Vil vi blande moderne og gammel bebyggelse? Vil vi ha én stor og moderne bydel? Vil vi bygge høyt langs elvebredden? Dette og veldig mange andre spørsmål er viktigere enn noen gang. De skal både du og jeg som bor i Fredrikstad være med å mene noe om. Vi er selvsagt ikke enige alle vi som bor i byen, men delta i debatten - det handler om din egen by!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags