Bærekraftig byutvikling – som vedtatt

Boligblokker ved elven: Mange har reagert på den høye blokken som reises mellom høyskolen og elven, og at det skal komme to blokker til på tomten. Værste-direktør Trond Delbekk svarer at dette er fortetting slik det forlengst er vedtatt at sentrum skal utvikles.

Boligblokker ved elven: Mange har reagert på den høye blokken som reises mellom høyskolen og elven, og at det skal komme to blokker til på tomten. Værste-direktør Trond Delbekk svarer at dette er fortetting slik det forlengst er vedtatt at sentrum skal utvikles. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Skal vi nå det felles vedtatte målet, er vi nødt til å akseptere at det bygges nytt, tettere og høyere i sentrumsområdet, skriver Værste-direktør Trond Delbekk.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

I flere debattinnlegg i Fredriksstad Blad den siste tiden hevdes det at utbyggingen av boligprosjektet Værste Brygge blir for høyt og hindrer sikt til høyskolens gamle administrasjonsbygg. Vi har respekt for at nye sentrale bygg både utfordrer i form og beliggenhet, og at det er ulike meninger om dette. Det skjer i alle byer og skulle bare mangle. Hva er så god byutvikling? Jeg vil hevde det er både nyansert og sammensatt.

Fredrikstad er heldigvis, som andre fremvoksende byer, i betydelig utvikling og fornyelse. Det innebærer at eksisterende bymiljøer blir utfordret og satt inn i en ny sammenheng. Mål for alle byer er selvsagt å forene gammelt og nytt på en god måte.

Trond Delbekk.

Trond Delbekk.

Over hele kloden foregår i dag en betydelig urbanisering og tilflytting mot byene, også i Norge og Fredrikstad. Av hensyn til nedbygging av matjord, klimautslipp og kostbar utbygging av teknisk og sosial infrastruktur, er det ikke lenger bærekraftig med spredt geografisk bosetting.

De nylige inngåtte forpliktelsene fra klimatoppmøte i Paris vil ytterligere forsterke denne utviklingen. Man kan la være å forstå det eller mislike det, men ikke hindre det.

Heldigvis har Fredrikstad allerede tatt inn over seg utviklingen. I motsetning til det enkelte hevder i sine innlegg, har Fredrikstad kommune et bredt sett med planer for areal-, by-, bolig- og klimautvikling. Felles for dem alle er at bysentrum skal styrkes og fortettes.

I Fredrikstad kommunes byområdeplan for 2011–2023 er det målsatt at 50 prosent av alle nye boliger i kommunen skal bygges i byområdet. Skal vi nå dette felles vedtatte målet, er vi nødt til å akseptere at det bygges nytt, tettere og høyere i sentrumsområdet.

Økt boligbygging og fortetting er også viktige bidrag i å utvide og styrke Fredrikstad sentrum. Et sterkt bysentrum bidrar til å sikre byen som handelsplass, samt å skape tiltrekningskraft på næring og utdanningsinstitusjoner.

En fortetting gir uterommene høyere status. Se bare på nye Stortorvet og Blomstertorvet.

Mange av våre barn drar til storbyer eller ut av landet for å studere, og møter urbane og moderne bymiljøer. Befolkningsstatistikken for Fredrikstad viser at for få kommer tilbake, og at vi må gjøre mer for å tiltrekke oss kompetanse og yngre mennesker. Da er det selvsagt helt vesentlig at vi ser etter muligheter for å utvikle byen gjennom nye bygg, boliger og byrom, samtidig som vi tilrettelegger for arbeidsplassvekst.

Fredrikstad har blant landets høyeste befolkningsvekst med i snitt ca. én prosent per år. Bostedsattraktivitet, godt klima, fin skjærgård og hyggelige joviale mennesker preger byen. Dette er kvaliteter vi skal bevare.

Samtidig legger veksten press på eksisterende arealer og gjør at vi må utvikle byen til å bli høyere, mer tettbebygd nær kollektivpunkt. Det er slik byen og elvepromenaden har blitt tilført store investeringer og kvaliteter det siste tiåret.

Det viktige blir å bevare marka, tilgangen til elva og sjøen samt sikre gode byrom og møteplasser. En fortetting gir uterommene høyere status. Se bare på nye Stortorvet og Blomstertorvet.

Elvelangs på Værste Brygge tilrettelegger vi for økt offentlig tilgjengelighet ved å bygge bryggepromenade og park i et område som i nyere tid har vært brukt til parkering. Vi har valgt en boligstruktur med smal lamellbebyggelse som sikrer innsyn mellom blokkene.

De offentlige kravene til oss som utbygger har blant annet vært å bekoste nye kaifronter og en offentlig tilgjengelig bryggepromenade. Kostnaden for dette bare for siste prosjekt er ca. 35 millioner kroner, og overleveres til kommunen vederlagsfritt etter ferdigstillelse.

Værste har som mål å bidra til positiv utvikling av Fredrikstad, og har nå også investert i belysning av høyskoleparken og området rundt administrasjonsblokka, som er blitt en flott student-campus-park. Det fine bygget vil fortsatt ruve godt i bybildet fra nordøst på bysiden og fra sør på Kråkerøysiden.

I byområdeplanen er det pekt på at det for nye byutviklingsområder som Værste ønskes tilrettelagt for variasjon, høy utnyttelse, ny urbanitet og mangfold. Slik vil byen utvikles.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags