Savner objektive analyser av byplanleggingen

Av

Ulf Tolfsen er kritisk til byplanleggingen og FBs dekning, men konkluderer: – Fredrikstad kan bli en fantastisk, estetisk, miljøby med en dynamisk veksling mellom åpne parker/grøntarealer og lav og høy bebyggelse.

DEL

Leserbrev

FB skal vel primært formidle nyheter av lokal interesse. I denne sammenhengen skal jeg holde meg til FBs heteste tema; arkitektur, boligutvikling, byplanlegging og elementer som kan påvirke dette. Jeg er skeptisk til måten dette håndteres på. Avisen kan lett stå frem som en «partisk» bolig- og eiendomspublikasjon for «Værste», boligutviklere og politikere. Noe av dette er positivt, men det har gått for langt når temaet omtales med flere sider hver dag.

Hvor er de mer «objektive» kommentarer og analyser av situasjonen? Jeg har tidligere skrevet kritiske artikler om utviklingen i byen og blir ikke beroliget over det som nå skjer. Under oppbyggingen av Norge etter krigen ble utviklingen styrt av «arbeidstagernes» og bedriftenes behov for boliger. CO2 og miljø problematikk var ikke funnet opp, men «du verden» så smart. Boligene lå i sykkel- og gangavstand fra bedriftene.

Ser man 50 år fremover, kan vi ikke bygge lavt hvis byen forventes å vokse og kravet om å bevare arealer for jordbruk og friluftsliv øker.

Dette ser ut til å være totalt fraværende i dag. Politikere og byråkrater som dyrker «den nye guden» digitalisering og kompetanseheving forventer at all fremtidig sysselsetting best kan skapes ved etablering av «hi tech» arbeidsplasser. Vi har en del i Fredrikstad, men det største antallet finnes i Oslo. Man må med andre ord belage seg på pendling. Når det nå planlegges rundt 20.000 nye boliger, regner man med at rundt 15.000 må «pendle» rundt 200 km t/r Oslo hver dag.

Ikke bare er dette direkte på «trynet» miljømessig, men folk blir jo helt utslitt. Det skremmende nå er at disse arbeidsplassene er «under angrep» og er i ferd med å flyttes til lavkostland i Østen. Dette skjer nå, blant annet i Fredrikstad, og hva skal vi drive med da?

Innen alle konvensjonelle fagområder er det ikke lenger rom for skikkelige «ærbesfolk» og håndverkere som kan operere med anstendige priser. Når avgifter, skatt og mva. gjør at en vanlig arbeidstager må jobbe i fire og en halv time for å betale en fagmann for en times jobb, sier det seg selv at økt sysselsetting innen «vanlige» yrker ikke akkurat vokser. Med andre ord blir det helt feil å drive byutvikling isolert uten å ta hensyn til arbeidsplasser og sysselsetting.

Norsk kostnadsnivå må ned og det beste våre politikere kan jobbe med, er å redusere vår rekordhøye offentlige sektor. Ganske umiddelbart kunne de fjernet mva på arbeid! Noe å teste ut? Dette ville skapt tusenvis av nye arbeidsplasser av alle slag og økte inntekter til staten. Vi kunne sluppet å være våre egne vaktmestere og fikse alt selv. Vi er rikere enn andre og liker å tro at vi er smartere, men er vi det? Svenskene gjør noe med «momsen»!

Jeg har tidligere vært kritisk til de fleste av prosjektene og planene hvor man ikke tar hensyn til åpne rom, lys og luft i byen. For å si det rett ut; «utviklingen går i «klæddær» og presses gjennom av profitthungrige utbyggere. Man binder seg dessuten til gamle «sannheter» og oppfatninger om byplanlegging og tenker ikke nok helhet.

Etter å ha sett mange av verdens store byer, slår det meg at blandingen av lav og høy bebyggelse kan gjøres meget elegant og er i realiteten den eneste måten å få plass nok hvis antallet innbyggere forventes å øke. Hongkong har 1000 bygg over 100 meter og oppfattes som en vakker by. Et grunnareal på 300 kvm gir flere tusen kvadratmeter nytteareal når høyden nærmer seg 100 meter. 

Fredrikstad tåler noen elegante lave «skyskrapere» mellom 60 og 80 meter. Jeg håper imidlertid ikke at befolkningen i Norge øker vesentlig, men ser man 50 år fremover, kan vi ikke bygge lavt hvis byen forventes å vokse og kravet om å bevare arealer for jordbruk og friluftsliv øker. Fredrikstad kan bli en fantastisk estetisk, miljø by med en dynamisk veksling mellom åpne parker/grøntarealer og lav og høy bebyggelse. 

På den annen side er det neppe sikkert at en større by vil gi borgerne høyere livskvalitet. Politikerne trenger med andre ord ikke bare dyktige arkitekter og ingeniører, men også en dialog med arbeidsgivere, næringsliv og byens borgere for å skape det beste. Vi må imidlertid unngå den handlingslammende «demokrati»-fella som hindrer fremdrift.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags