Syklister langs Rolvsøyveien vil ikke innfri utslippskravet alene

Tor Prøitz svarer Jan Henrik Lund (bildet) og mener Lund er for opptatt av sykkel. – Skal vi innfri nullutslippskravet, må det skje gjennom en fordeling mellom gange, sykkel og kollektivtransport.

Tor Prøitz svarer Jan Henrik Lund (bildet) og mener Lund er for opptatt av sykkel. – Skal vi innfri nullutslippskravet, må det skje gjennom en fordeling mellom gange, sykkel og kollektivtransport. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tor Prøitz svarer Jan Henrik Lund om hvor brede sykkelveien nye Rolvsøyveien bør ha: – I motsetning til å stå på kravet for særinteresser som Jan Henrik Lund representerer, har vi folkevalgte et totalansvar.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen ganger ser det ut som at saker en brenner for, fortrenger alle andre fornuftige tanker når samfunnsutfordringer skal løses. Jan Henrik Lund gjør en flott jobb for å forbedre forholdene for syklister. Mitt poeng er at vi skal arbeide mot klare forbedringer av veisystemer som det nå planlegges for fv. 109 fra Råbekken til Rolvsøysund Bro. Jeg tillater meg kun å stille spørsmål ved om det er en rimeligere måte å gjøre dette på.

La det være klart. Høyre, inkludert meg selv, følger NTP også når det gjelder nullutslippskravet. I motsetning til å stå på kravet for særinteresser som Jan Henrik Lund representerer, har vi folkevalgte et totalansvar. Derfor må vi vurdere hvilke tiltak som har størst effekt, i dette tilfellet for å nå nullutslippsmålet. For å gjøre det helt tydelig: Syklister langs Fv 109, Rolvsøyveien vil ikke kunne nå nullutslippskravet alene. Det må skje ved en fordeling mellom gange, sykkel og kollektivtransport.

I utkastet til veiløsning fra Statens vegvesen (SVV) er det gang-/sykkelveier på begge sider av firefeltsveien. Det er helt riktig at vi må skille mellom fotgjengere og syklister. Derfor er det foreslått på vestre side av veien eget fortau for fotgjengere. Jeg tror sykkelveier på begge sider av veien er overdimensjonert for lang tid fremover. Viser det seg at det blir trangt for syklistene, får vi bygge sykkelveier på begge sider når behovet er der. Dette er grunnen til at jeg stiller spørsmål ved å satse på det superopplegget SVV har gitt oss folkevalgte som eneste alternativ å ta standpunkt til.

Nullutslippsmålet vil nås først og fremst gjennom attraktive kollektivtilbud og gode gang-/sykkelveier. Fremkommelighet er SVVs viktigste overordnede mål. Det vil også gagne nullutslippsmålet.

Til slutt, jeg har ikke behov for å tekkes noen som helst. Jeg var på vegne av Høyre med å legge grunnlaget for bompenger i 2007 i et samarbeid med Ap i Fredrikstad bystyre. Dessverre må vi akseptere denne form for finansiering om vi ønsker bedre veier og bedre fremkommelighet også for syklister. Jeg er ikke i utakt med eget parti og regjering da vi også må ta økonomiske hensyn og likevel nå de mål vi har satt oss.

Tor Prøitz

Medlem av Fylkestinget og Samferdselskomiteen for Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags