Det er helt på trynet at de få skal betale bompenger for at noen skal få gå, sykle og kjøre buss på en autostrada

Det er store dimensjoner over vei og sykkelekspressvei på nye Rolvsøyveien. Modellen er fra Gullskåret der sykkelveien krysser firefeltsveien.  (Illustrasjon: Statens vegvesen og Multiconsult)

Det er store dimensjoner over vei og sykkelekspressvei på nye Rolvsøyveien. Modellen er fra Gullskåret der sykkelveien krysser firefeltsveien. (Illustrasjon: Statens vegvesen og Multiconsult)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jan E. Andersen mener det er en logisk brist bak planene for nye Rolvsøyveien. – De som skal betale anlegget får bruke bare to av fire kjørebaner, og målet er å få ned antall bilister som skal betale regninga.

DEL

Leserbrev

Jeg tror det var i mars måned en gang, at Statens vegvesen arrangerte et info-folkemøte om den nye planlagte Rolvsøyveien som skal videreføres fra Råbekken til Greåker og derfra helt til Sarpsborg. Ingeniører og andre planleggere fra veivesenet viste oss bilder som viste mange rundkjøringer og flotte gang- og sykkel«stier» og en flott firefelts vei med bredder som kunne tilsi både 60 og 70 kilometer per time i hastighet.

Altså: Alt lå til rette for avvikling av den evinnelige køen av biler helt ifra Råbekken (der tofeltveien i dag begynner) og helt til rundkjøringen ved Gilde i Sarpsborg minst to ganger i døgnet!

Men, så kom det frem at det som var hensikten med den nye, flotte veien, var først og fremst fordeler for busser og syklister, for å få ned antall biler som skal bruke denne veien og visseligen betale for den ved hjelp av bompenger i uoverskuelig fremtid. Ja, særlig hvis færre biler skal bruke veien….

I infomøtet tillot jeg meg å stille spørsmål om dette, da særlig trafikkmessig om kødannelse og sikkerhet, men deres mandat var kun å tilrettelegge for mer busstransport og sykkel og gående som en del av den miljømessige delen av trafikkpakka for Nedre Glommaregionen, hvor kollektivtrafikk, sykkelbruk og gangfelt var en del av forutsetningene for at Staten skulle være med på å finansiere dette store prosjektet. Bompenger for bilistene som skulle bruke veien var en forutsetning for denne satsingen!

Da er det grunn til å stille følgende spørsmål:

1. Tror politikerne at de kan true oss til å sette fra oss bilen som vi har kjøpt i dyre dommer, og gå og kjøpe bussbillett? For mange er faktisk nødt til å bruke bilen for å få logistikken til å gå opp med barnehage, skole og jobb i en travel hverdag.

2. Hvorfor skal den nye, flotte veien danne grunnlaget for mer kø helt ifra Fredrikstad sentrum til Sarpsborg sentrum fordi ett felt i hver retning skal være sambruksfelt/bussfelt og, etter det jeg har lest, forsøksordning med trailere i dette feltet!?

Da Rolvsøyveien ble anlagt som firefeltsvei for en del år siden, gikk ulykkesstatistikken ned fra å være «dødsveien» i mange år, til å bli en trygg trafikkåre som fjernet køer og de stygge trafikkulykkene og ga oss minimal kødannelse, helt til Råbekken!

Kjære politikere!

Det nye prosjektet er ennå ikke påbegynt, så det er mulig å snu! La oss heller ha den veien vi har og bygge ut helt kommunalt litt etter litt som en fortsettelse på den gamle, med færre bompengestasjoner innenfor samme by, og med trafikken som i dag uten de store vyene til staten om at alle skal kjøre buss og sykle.

Det blir helt på trynet at de få (etter det de tror) skal betale bompenger for at noen skal få gå og sykle og kjøre buss på en autostrada.

Betale bompenger for å kjøre på en vei de ikke vil vi skal kjøre på med personbilen vår? Snakker om idioti!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags