De Grønne ønsker tiltak som tar klimaansvar: Mer buss, mindre asfalt

Miljøpartiet De Grønne ønsker mindre satsing på asfalt, men samtidig at eksisterende veier skal vedlikeholdes – i stedet for å bygge nye.

Miljøpartiet De Grønne ønsker mindre satsing på asfalt, men samtidig at eksisterende veier skal vedlikeholdes – i stedet for å bygge nye.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Erik Skauen, MDG, savner satsing på kollektiv og sykkelveier, slik at det er reelle alternativ til å bruke store summer på bompenger.

DEL

Leserbrev

Miljøpartiet De Grønne ønsker at Bypakken tar et helhetlig klimaansvar og ikke minst gir tilbud som tar sosiale hensyn. Derfor ønsker De Grønne følgene ved bruk av bompengekrevende tiltak:

■ Drift av flere bussruter og økt frekvens på eksisterende rutetilbud. Gjerne billigere og gratis buss.
■ Veiutbygginger med målsetting om å legge til rette for mer effektiv kollektivtransport.
■ Etablere oppstillingsplasser for bil ved alle innfartsårer på utsiden av bomstasjonene. Dermed legges til rette for effektiv transport for den enkelte.
■ Vedlikehold av eksisterende vei. Fordi vi først og fremst bør ta vare på de veiene vi har.

Det er viktig å presisere at De Grønne ønsker et godt fungerende veinett som er tilpasset næringslivets behov og til biltransport når det er nødvendig. Gjennom at det frigjøres stor kapasitet på veinettet ved at flere får gode alternative reiseløsninger gjennom storsatsing på buss, p-plasser og tiltak for syklende og gående. Hvis det gjøres slik, skal man heller ikke se bort fra at Bypakke Nedre Glomma ikke belaster beboerne i Fredrikstad og Sarpsborg med innkreving av over ti milliarder kroner, heller mye mindre.

24. september la styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma frem sin innstilling til finansiering. Denne innstillingen tar for seg blant annet hvilke tiltak som skal finansieres opp, takstene for kjøretøy og varighet på bompengeinnkrevingen.

Innstillingen viser at det er mål om å innkreve 12,3 milliarder kroner og disse pengene skal benyttes til store vei- og bruprosjekter i kommunene og ingenting annet. Hvor ble det av drift til kollektiv? Storstilt satsing på sykkelveier?

Går vi litt tilbake i tid var fokuset annerledes. I 2013 kom en rapport i Bypakke Nedre Glomma arbeidet. Det står blant annet:

«Fra overordnede myndigheter ligger det forventninger om at det skal utvikles en helhetlig bypakke for Nedre Glommaregionen som bidrar til å redusere bilbruken, styrke kollektivtrafikken og legger til rette for økt gang- og sykkeltrafikk. Disse målene er også lagt til grunn for utvikling av forslag til bompengeordning …».

Men nå, 12,3 milliarder kroner på nye veier. Hvor ble det av: «… styrke kollektivtrafikken og legger til rette for økt gang- og sykkeltrafikk»? Dette skurrer for Miljøpartiet De Grønne.

De Grønne ønsker tiltak som tar klimaansvar samtidig som tiltakene må oppleves som reelle alternativer til å belaste privatøkonomien på bompengebruk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags