Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen forklarer prisen på leskurene i Gamlebyen

Artikkelen er over 2 år gammel

Virksomhetsleder Tarjei Riiser forklarer at 2,5 millioner kroner var anslått pris da kommunen søkte om belønningsmidler til å bygge leskur i Gamlebyen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Budsjettet for de planlagte leskurene i Gamlebyen har den siste uka vært gjenstand for offentlig debatt og kritikk. Vi setter pris på at innbyggerne engasjerer seg i hvordan kommunen planlegger og gjennomfører prosjekter for allmennheten, det bidrar til at tiltakene våre treffer bedre. På den annen side ser vi noen ganger at engasjement og heftig debatt fører til at spekulasjoner og synsing ender opp som vedtatte sannheter. Sånt kan føre til misforståelser.

Når det gjelder saken om leskurene og hvorfor budsjettet er «så høyt», er svaret at mange forhold spiller inn.

Hvorfor må det koste så mye?

Kostnaden for å gjennomføre prosjektet henger sammen med utformingen av selve leskurene, som igjen er knyttet til området der det skal bygges (Gamlebyen), og metodikken kommunen benytter når investeringer skal budsjetteres.

Les også

Nå blir det leskur ved fergeleiet i Gamlebyen

For det første krever beliggenheten (Gamlebyen) at det stilles spesielle krav til utforming og materialbruk. Dette medfører høyere kostnader. Det skal blant annet benyttes malmfuru og tradisjonelle innfestingsteknikker.

For det andre henger det sammen med hvordan kommunen kalkulerer bygg- og anleggsprosjekter. Målet å beregne vi et investeringsbeløp som med 85 prosent sannsynlighet vil være tilstrekkelig (P85). I tillegg beregner vi et investeringsbeløp som med 50 prosent sannsynlighet vil være tilstrekkelig (P50). Som det har fremkommet er P50 beregnet til ca. 2,4 millioner kroner og P85 ca. 2,8 millioner kroner for leskurene. I tillegg til selve entreprisekostnaden (det vi betaler for selve byggingen) inneholder prosjektbudsjettet kostnader knyttet til prosjekt- og byggeledelse prosjektering, offentlige tillatelser, forventede tillegg og usikkerhetsavsetning.

Finansiering av leskurene

Leskurene i Gamlebyen er et «bypakke-prosjekt». Dette innebærer at de finansieres med belønningsmidler fra staten. Fredrikstad kommune søkte om belønningsmidler i 2017 hvor leskur i Gamlebyen var ett av flere tiltak det ble søkt midler til og hvor kostnadene ble anslått til om lag 2,5 millioner kroner.

At det er et bypakke-prosjekt betyr at det er en del av Bypakke Nedre Glomma-samarbeidet som igjen er en del av en nasjonal satsing på samferdsel og infrastruktur. Ordningen er tuftet på et belønningssystem, der innfridde mål og iverksatte tiltak utløser belønningsmidler for investering i samferdsel og infrastruktur.

Veien videre

Tidligere i år ble det utlyst konkurranse på bygging av leskurene. Vi mottok to tilbud, og entreprisekontrakt på i underkant av to millioner kroner er inngått, igangsettingstillatelse er gitt og arbeidene startet.

Les også

Nå har endelig kommunen gitt kommunen lov til å sette opp leskur her!

Kommentarer til denne saken