Få bompenger tilbake på sporet, forkast byvekstavtalen

Ny bru og tilstøtende vei passer godt å bygge ved hjelp av bompenger, heter det i innlegget.

Ny bru og tilstøtende vei passer godt å bygge ved hjelp av bompenger, heter det i innlegget. Foto:

Av

– Regningen for byens borgere blir for stor sammenlignet med hva staten bidrar med, skriver Tor Jørgensen, og vil ha ny bru over Glomma som eget bompengeprosjekt slik tilfelle var med Kråkerøyforbindelsen.

DEL

Leserbrev

Ny bru over Glomma og tilstøtende veinett er det som primært trengs for å redusere køene i rushtiden fordi trafikkmengden vil nær halveres over dagens bybro. Dette etter modell av Kråkerøyforbindelsen, der bompengeinntektene går til det aktuelle byggverket der bommene står.

Byvekstavtalen, som ligger til behandling sentralt, skal i stor grad finansiere gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk i håpet om å redusere CO₂-utslipp ved å stoppe veksten i personbiltrafikken. Bruk av elbiler har vist seg langt mer effektivt i så måte og dekker et stort behov i Fredrikstad for bilkjøring, som skyldes spredt bebyggelse og bilbaserte tjenester, kjøpesenter og ikke minst sykehus. Kollektivtrafikk vil aldri kunne bli effektivt for boligfelt i kommunens ytterkanter, som Slevik, Trolldalen og Skjærviken.

Fredrikstad er en stor kommune med et sentrum og omliggende spredt bebyggelse og ikke en storby, som kun har tett bebyggelse. Det er kampen om storbymidler som har ført oss på feil spor i denne byen i kampen om å tilegne seg storbymidler, men regningen for byens borgere blir for stor sammenlignet med hva staten bidrar med.

Det må også være lov å undre seg over hvordan prosjektene i Bypakka fremstår som prestisjeprosjekter når man ser ny fotgjengerundergang ved Rakkestadsvingen, som mer fremstår som et parkanlegg enn en tvilsomt tiltrengt kryssing for myke trafikanter. Tvilsomt fordi verken telling eller trafikkberegning tilsier særlig stort antall syklende/gående.

Byvekstavtalen er, etter hva undertegnede kan forstå, en konstruksjon Stortinget har gjort for å spare penger i sentrale strøk slik at økte samferdselsmidler kan tilføres distriktene, som ikke har mulighet til å få noe bompengefinansiert med sine lave trafikktall. Derfor, trekk søknad om byvekstavtale i sin nåværende form, slik Arendal og Drammen har gjort. Søk isteden om å finansiere ny bru over Glomma og tilstøtende fylkesvei 109 med bompenger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags