Antallet arbeidsledige i Norge har økt med 31.000 det siste året. Halvparten av de nye arbeidsledige er landets ungdommer mellom 15 og 24 år og den desidert største gruppen arbeidsledige er unge menn, ifølge statistisk sentralbyrå.

Gjennom flere generasjoner har unge skoleleie som synes teori er tyngre enn praksis hatt flere valgmuligheter.

■ Sjøfart var et populært yrkesvalg blant unge norske menn en gang i tiden før rimeligere mannskap fra Filippinene, Russland og India tok over bransjen.

■ Det jobbet mange dyktige arbeidskarer på fabrikker, anlegg og i industrien før produksjonen ble flyttet utenlands. Gjerne til Kina der man jobber for knapper og glansbilder og der HMS er totalt ukjent. Der miljøskadene ved å transportere produktene tilbake til Europa med utallige lasteskip er fatale.

■ Det er fortsatt en del norsk ungdom som drømmer om å kjøre vogntog, men den usikre fremtiden gjør at det er færre unge som velger den yrkesretningen. Norske sjåfører er i realiteten helt borte fra all grensetransport til og fra Norge. Utenlandske sjåfører fra Øst-Europa med langt lavere lønninger har tatt over yrket.

■ Lagerarbeiderne er også på god vei ut. De blir byttet ut med roboter som gjør jobben raskere, kan jobbe døgnet rundt og som aldri klager på lønna. På Coops sentrallager på Jessheim ble 850 ansatte redusert til 60 fordi robotene tok over.

Nå er nesten alle disse yrkesmulighetene forsvunnet. Felles for de alle er at dette først og fremst er praktiske yrker som ikke krever en lang skoleutdannelse og en haug med teori. Yrker ment for oss som synes teori er tyngre enn praksis.

Selv jobber jeg i byggebransjen, dette er også en bransje i fullstendig krise.

Lavlønnskonkurransen
i byggebransjen fører til at arbeidsgivere velger billig og fleksibel arbeidskraft fra Øst-Europa fremfor norske fagarbeidere. Når noen byggentreprenører baserer sin virksomhet på å leie inn arbeidskraft via bemanningsbyråer eller underentreprenører der alle går på minstelønn, og hvor de slipper å betale for en fast arbeidsstyrke mellom prosjektene, så blir det håpløst for deres konkurrenter å holde tritt.

Lønnsnivået blant fagarbeiderne i byggebransjen som har vært relativt akseptabelt, har nå stagnert fullstendig. Det er knapt nok noen i det hele tatt innenfor bransjen som går opp mer i lønn enn den generelle prisstigningen, hvilket vil si at vi i praksis går ned i lønn for hvert år. I følge Agenda har lønnsveksten i bransjen stagnert med 19 prosent de siste årene.

Interessen for byggfagene stuper, det finnes ikke lenger noe status i det å være håndverker. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at ungdom som vil bli bygningsarbeidere falt med nesten 40 prosent fra 2006 til 2016. Det er nesten en halvering på ti år i en tid der det bygges mer enn noen gang før. Vi trenger fagarbeidere i samfunnet, når færre velger yrkesfag så vil vi få et stort problem med å dekke opp behovet.

Men det er så mye mer enn bare «framsnakking» som skal til, for det er faktisk ofte den løsningen politikerne på den borgerlige siden foreslår. Med unntak av kravet om lærlinger ved oppføring av offentlige bygg, et godt tiltak som må økes i takt med behovet. De borgerlige partiene hevder at de nevnte yrkene er jobber som nordmenn ikke ønsker. Det er visst jobber som er for tunge for oss.

Vent litt… Ikke ønsker? For tunge?

Vi har blitt skjøvet ut på grunn av et kapitalistisk jag som presser ned våre lønninger og arbeidsvilkår. Som presser oss ut av yrkene våre og erstatter oss med billig innleid arbeidskraft fra Øst-Europa. Vi ønsker disse jobbene, ungdommen trenger disse mulighetene og Norge kan ikke kaste på dør alle de dyktige håndverkerne der ute. Vi trenger dem!

Men det nytter lite å oppfordre ungdom til å satse på bransjen, når bransjen ikke er villig til å satse på ungdommen. Vi har en enorm jobb foran oss med å rydde opp etter feilslått politikk.

■ Partiet Rødt ønsker å gi oss tilbake muligheten til å velge praksis fremfor teori, for alle har ikke anlegg for å bli akademikere. 

■ Rødt ønsker å gå ut av EØS-avtalen som binder Norge til fri flyt av kapital og arbeidskraft mellom EU/EØS-landene og heller forhandle frem en handelsavtale. Vi må ut av EØS for å hindre kabotasjekjøring i en transportbransje som sliter i Norge.

■ Rødt ønsker å forby kommersielle bemanningsbyråer og heller gå tilbake til offentlig arbeidsformidling. Den gang da formålet med arbeidsformidlingen var å få folk tilbake i fast jobb, ikke å tjene seg rik på kjøp og salg av arbeidskraft slik det er i dag.

■ Hundretusener av mennesker står utenfor arbeidslivet men ønsker å jobbe, mens mange som er i arbeid jobber helsa av seg. Rødt ønsker å dele på arbeidet ved å sette ned arbeidstiden til seks-timersdag. Da får vi flere i arbeid mens de som er i arbeid får lettere arbeidsdager og mer fritid.

Dette er strukturelle endringer som skulle vært innført og lovpålagt for flere år siden.

Det har vært for stort fokus på at man skal ta høyere akademisk utdannelse.

For å nå målet om nok utdannet arbeidskraft i bygg og anlegg må regjeringen ta grep og utvikle utdanningen og kvele den kapitalistiske galoppen i bransjen. Vi må gi de voksne i næringen et kompetanseløft og fagbrev, samt øke rekrutteringen av både unge og voksne. Det har vært underkommunisert hvor viktig og gunstig denne typen utdannelse faktisk er.

For at Norge skal gå rundt, så trenger vi det brede mangfoldet til å ta i et tak. Det har vært for stort fokus på at man skal ta høyere akademisk utdannelse. Det er et problem som vokser seg større. Før eller siden vil vi kanskje få generasjoner hvor «alle» skal ta akademiske fag, selv om de ikke har forutsetninger for å klare å gjennomføre det, jeg tror dessverre vi er godt på vei ditt.

Konkurransen på pris er blitt knallhard slik at de som leier inn øst-europeere på minstelønn – som åler seg unna arbeidsrettigheter og slipper å betale for mannskap mellom byggeprosjektene – vinner alle anbud. De som forsøker å arbeide på en ærlig måte med faste, fornøyde ansatte har ikke sjans til å konkurrere med cowboyer.

Det er derfor det er helt nødvendig med et regjeringsskifte!