Etter at bystyret i 2011 vedtok gratis ferge «rett over ælva», har både fergetilbud vokst og passasjerveksten vært enorm. Flere velger sykkel og gange i stedet for bil nå som ferga har blitt så tilgjengelig. Og Fredrikstad har satt seg selv også på kollektivtransportkartet og har sågar blitt kåret til Norges mest attraktive by ikke minst som følge av nettopp gratis ferge.

Og vi ser vel ikke for oss noe annet enn at den er kommet for å bli. Og med enda flere avganger fra enda flere fergeleier – og med enda flere passasjerer, med enda bedre miljø og enda bedre folkehelse som gevinstene.

Med en slik utvetydig suksess i porteføljen, er det så tid for å tenke og planlegge videre. I mange år har det vært snakket om gratis buss som et nødvendig incitament for å få folk over fra bil til buss – og med det mindre trafikk og bedre luftkvalitet. Nå er tiden kanskje kommet for å realisere denne tanken? Det kan sees på som et stort og komplisert tema i det store og det hele – men la oss starte i det små. La oss gi det et forsøk. Med noe enkelt.

Som sagt, gratis fergetilbud har gitt en formidabel vekst. Og det er ikke tvil: det er fenomenet «gratis» som har vært avgjørende. Gratis buss har også vært forsøkt og kjøres fremdeles i en del byer rundt i verden – etter det jeg forstår med varierende motiver, hell og konsekvenser. Med andre ord: om bussen har blitt gratis, så har det ikke nødvendigvis vært saliggjørende og det endelige svaret på de miljømessige utfordringene byene har.

Det er på tide å prøve ut gratis buss. Og vi vil teste ut dette nettopp i en kombinasjon med fergetrafikken.

Men: hvorfor skal ikke vi likevel tørre å prøve her i byen? Med fergesuksess av dimensjoner gjennom flere år, og «gratis» som insentivet, mener Bymiljølista at det nå er på tide å prøve ut gratis buss. Og vi vil teste ut dette nettopp i en kombinasjon med fergetrafikken.

Det handler om å frakte folk fra A til B med gratis ferge, det handler om å frakte folk fra A til B med gratis buss. Noe sier oss at dette er absolutt sammenlignbart – og antagelig noe som også vil bli en suksess.

Hvordan teste dette ut? Vi tenker oss å opprette enkelte såkalte «matebusser», til og fra de mest sentrale fergeleiene. La oss begynne med Kråkerøy og fergeleiet på Smertu. Aktuelt for veldig mange ikke minst ettersom bomringene etter hvert kommer. Vi tenker oss lett tilgjengelig bussruter, med gode sykkelparkeringsmuligheter på sentrale stoppesteder, med busser (på en, to eller tre ruter til å begynne med), som går korteste vei mellom endestasjonene.

Altså ingen rundruter, mer «stråleruter», der kjøretiden er kort. Se det for deg, du hopper på sykkelen, sykler noen minutter til nærmeste sykkeloppstilling, bussen kommer til tiden akkurat som ferga gjør, du hopper på bussen – og noen minutter senere er du klar til å trippe om bord i eksempelvis Go’vakker Maren!

Bymiljølista håper å kunne ønske deg god og gratis tur også med bussen – ikke altfor lenge etter at kollektivtrafikkutviklingen i vårt distrikt har vært opp til drøfting og vedtak i bystyret denne høsten.

Les også

Færre bussruter + færre kjørte kilometer = dårlig ruteforslag

Les også

La oss snu trenden om at bilen er eneste reisemåte