Vi føler sterkt at vi er en del av Fredrikstad selv om vi bor litt utenfor allfarvei

De protesterer mot at busstilbudet i Skjærviken kan bli dårligere. I fremste rekke ser vi Vidar Braaten og Sandra Jørgensen.

De protesterer mot at busstilbudet i Skjærviken kan bli dårligere. I fremste rekke ser vi Vidar Braaten og Sandra Jørgensen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi føler oss som en sterk del av Fredrikstad fordi vi er knyttet opp til resten av kommunen gjennom busstilbudet vårt! skriver leder Joachim Fjeld på vegne av dem som bor litt utenfor allfarvei i Skjærviken.

DEL

Leserbrev 

Til Ole Haabeth og Jon Ivar Nygaard

Vi i Skjærviken velforening har med stor forferdelse blitt informert om at vi står i fare for å miste store deler av vårt busstilbud ut til Skjærviken og Kjølshunn. Vi har liten forståelse for at busstilbudet skal bli forringet ut til vårt lokalsamfunn. Dette er et busstilbud mange er avhengig av og som flere har sett på som et av punktene for at man i det hele tatt kan bo utenfor bykjernen.

Det er flere grupper i Skjærviken/Kjølshunn som er avhengige av busstilbudet vi har pr dags dato. Vi er sammensatt av :

■ Pendlere, som er avhengig av hyppige avganger. Og mange pendlere jobber også turnus, overtid og i helger. Uten busstilbud vil det være mange som enten må flytte mer sentrumsnært eller gå til anskaffelse av en bil til. Dette vil være stikk i strid med alle miljøhensyn og køproblematikk i Fredrikstad

■ Beboere som ønsker å besøke kulturtilbudet i Fredrikstad på kvelder og helger uten å være avhengig av å kjøre bil. Vi bor i en avstand på ca 12 kilometer til Fredrikstad sentrum. Uten et oppegående busstilbud vil muligheten for å oppleve Fredrikstads kulturliv blir sterkt forringet.

■ Barn og ungdom har ingen organisert fritidssyssel i Skjærviken-området. Mange barn og ungdom bruker derfor bussen for å komme seg til de ulike fritidsaktivitetene de bedriver, disse aktivitene foregår i all hovedsak på kveldstid og i helger. Ungdomsklubber finnes det ingen av i Skjærviken så skal ungdommen oppsøke disse er buss eller bil eneste alternativ.

■ Barnehager: Vi har fem barnehager i vårt nærområde. Gråtass Barnehage, Vispen Barnehage, Furuheim barnehage, Tommeliten Barnehage og Paletten barnehage. Disse barna bruker ofte bussen i barnehagetiden til å besøke sitt nærmiljø, de vil med et redusert busstilbud som det legges opp til, miste hele denne muligheten.

■ Voksne beboere som ikke har bil, og som ikke har sertifikat. Disse er i dag helt avhengig av buss for å komme seg rundt til arbeid, levering på barnehage, levering på skole, handling, fritidsaktiviteter og generelt fungere i et moderne samfunn. Et samfunn som burde bli mer og mer tilrettelagt for å slippe å bruke bil. Å miste busstilbudet på kveldstid og i helger vil gjøre at vårt lokalsamfunn vil miste mange av disse beboerne, fra disse har vi fått tilbakemeldinger på at de ikke kan bo her om busstilbudet forsvinner.

Ved å sterkt redusere busstilbudet vår på dagtid, og fjerne tilbudet på kveld og helg vil våre beboere oppleve at levevilkårene i Skjærviken bli forringet.

Vi har levd i en tro om at kommunen og fylket vil legge til rette for at man ikke må bo sentrumsnært for å kunne nyte et godt tilbud. Ved å sterkt redusere busstilbudet vår på dagtid, og fjerne tilbudet på kveld og helg vil våre beboere oppleve at levevilkårene i Skjærviken bli forringet.

Mange av oss har bodd her hele livet, litt utenfor Fredrikstad, litt utenfor allfarvei, litt utenfor kulturlivet, litt utenfor det politiske system, litt utenfor køproblematikken, litt på avstand til byens hektiske liv. Men vi føler oss som en sterk del av Fredrikstad fordi vi er knyttet opp til resten av kommunen gjennom busstilbudet vårt!

Vi er avhengig av vårt busstilbud er godt både på dagtid, kveldstid og i helger. Og til faste tider! Flexx er ingen løsning for vår del.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags