25. juni iverksettes de nye bussrutene i nedre Glomma. Vi som er ekstra interessert har fulgt med en stund og har også kommet med innspill/kommentarer og forslag til endringer/forbedringer på folkemøter, Facebook, gjennom lokalsamfunnsutvalgene og på e-post. Noen har også skrevet leserinnlegg hvor ØKT har blitt oppfordret til å svare!

Østfold Fylkeskommune (ØFK) ved Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) har engasjert Urbanet Analyse til å utarbeide en rapport for fremtidig kollektivtrafikk i nedre Glomma og resten av Østfold. ØKT fikk i 2011 utarbeidet en rapport av Transportøkonomisk Institutt også. Denne rapporten var i hovedsak lik den rapporten som nå er utarbeidet for nedre Glomma, hvor man foreslo stamruter og distriktsruter, men denne ble lagt i skuffen. Jeg påstår at her har man brukt millionbeløp på en rapport som man nærmest hadde liggende ferdig i skuffen og som jeg mener var bedre enn Urbanet sin rapport! Dessuten skulle Urbanet Analyse utarbeide komplette rutetabeller men det har de ikke gjort i følge kilder i ØKT.

Østfold Fylkesting vedtok i desember hovedtrekkene i rapporten og ØKT har senere gjort diverse endringer både på stamruter og sekunddærruter.

Det seneste som undertegnede oppdaget ved å sjekke det digitale linjekartet, var at ØKT hadde endret stamruten mellom Greåker-Grålum-Hevingen til Rekustadåsen-Greåker-Grålum-Hevingen-Ise. Jeg har ikke noe i mot at linjen starter på Rekustadåsen fremfor Greåker men at den forlenges til Ise som har cirka 100 husstander blir for meg totalt feil. Riktignok ligger det et boligfelt cirka 1 km fra Ise stasjon i luftlinje men bussen snur på Ise stasjon, så noen står tilstrømning av reisende derfra blir det ikke.

Paradokset blir at man ikke oppretter en stamrute til Skjærviken til tross for at det var omtalt i rapporten fra Urbanet Analyse. Tar man med både Kjølbergskogen og Kjølshunn i tillegg snakker vi om cirka 850 husstander som bare får en sekunddærrute med avgang hvert 60/120 minutt i rush/ikke rush. Slikt får man ikke flere reisende av. Dessuten er det også et betydelig antall hytteturister på sommeren som er potensielle bussbrukere! Det kan også sies at til dels gjøres den samme prioriteringen på Glombo med kun en sekundærrute i stedet for å la stamruten fra Langøya kjøre via Glombo.

Jeg lurer på hva Samferdselsdepartementet vil si om denne prioriteringen?

Jeg trodde at man var opptatt av å få flest mulig til å ta bussen for å oppnå nullvekstmålet for privatbilismen og å få mest mulig inntekter på bussdriften!

Bussen (ØKT) er avhengig av passasjerene og ikke omvendt!

 

Jeg har personlig sendt inn forslag til et komplett hovedbusstilbud i Østfold og et komplett lokalt busstilbud i nedre Glomma inkl. Hvaler med rutetabeller. Svaret jeg fikk tilbake fra ØKT er: «Vi får jo håpe at du har brukt fritiden din på dette av egen interesse og at du ikke har hatt noen forhåpninger om at dette ville bli fulgt opp videre av ØKT».

Tusen takk for tilbakemeldingen ØKT! Jeg trodde dere ville følge opp forslagene.

Les også

Vil bruke like mye penger på halvparten så mange reisende i Borge