Gå til sidens hovedinnhold

Et bedre busstilbud i Nedre Glomma

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi må spisse tilbudet i størst mulig grad når det gjelder reiser til og fra arbeid. Men det utelukker ikke at vi også skal ha et bra busstilbud til andre kundegrupper, skriver samferdselssjefen i Østfold fylkeskommune, Jostein Haug, i denne kronikken.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enklere, raskere og oftere. Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Nedre Glomma-regionen. I løpet av de neste månedene skal distriktet få et nytt og forbedret bussrutenett. Da skal enda flere kunne bruke buss i hverdagen.

Mange har spurt meg de siste månedene hvorfor vi måtte endre på et bussrutenett som mange er vant til – og som fungerer godt. Flere og flere tar bussen, vi har oppgradert holdeplasser og fått egne kollektivfelt for bussene: Fremkommeligheten er bedre. Så hvorfor endre?

Svaret er ganske enkelt: Vi er helt overbevist på at vi kan få mange flere enn i dag til å ta bussen. For å nå målene om redusert bilbruk i Nedre Glomma, må vi forenkle dagens tilbud, og konsentrere oss om de store trafikkstrømmene. Vi må spisse tilbudet i størst mulig grad når det gjelder reiser til og fra arbeid. Men det utelukker ikke at vi også skal ha et bra busstilbud til andre kundegrupper.

Derfor har vi som jobber med dette vært nødt til å se på busskartet med nye øyne. Det er denne prosessen vi nå står midt oppe i. La meg forklare hvordan vi går frem, slik at vi kan rydde mulige misforståelser av veien.

Det første vi gjorde var å engasjere konsulentfirmaet Urbanet Analyse. I fjor fikk de jobben med å kartlegge trafikken i Nedre Glomma og komme med sine nøytrale anbefalinger. De har gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder.

Disse dataene har konsulentene brukt til å utarbeide et forslag til nytt rutetilbud. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser og andre tiltak til medvirkning og innspill til et nytt busstilbud.

Urbanet Analyse konkluderer i sin rapport med at dagens busstilbud i Nedre Glomma kan gjøres mere effektivt. I dag er det for mange holdeplasser langs rutetraseene. Tilbudet er generelt for lite samordnet og for komplisert å forholde seg til.

Urbanet analyse har foreslått følgende hovedprinsipper:

• Det etableres et hovedrutenett – Stamruter – som betjener områder med store reisestrømmer. Disse rutene kjøres som pendler hvor alle avganger har samme trase og alle avganger er innom bysentra i Fredrikstad og Sarpsborg. Konsulentene foreslår en hyppigere frekvens i rushtiden på de fleste stamlinjene enn ellers i døgnet. Urbanet analyse har foreslått ti slike stamruter. 70% av befolkningen vil ha en holdeplass for en stamrute innenfor en avstand på 500 meter.

• I områder med mindre reisestrømmer etableres det et nett av sekundærruter – skoleruter – og Flexx-ruter. Disse rutene vil være forskjellig avhengig av etterspørselen og kan ha noe mindre rettlinjede traseer, kjøre som bestillingsruter og ikke ha samme avgangshyppighet som stamrutene.

• Det foreslås en reduksjon i antallet holdeplasser i forhold til i dag. I konkurranse med bilen taper ofte bussen på reisetid. Det er derfor viktig å redusere reisetiden med buss mest mulig. En reduksjon i antallet stopp kan gi redusert reisetid.

Vi i administrasjonen har studert forslaget fra Urbanet og vi mener dette er et godt utgangspunkt for å skape et nytt og bedre busstilbud i Nedre Glomma. Det er utført en god analyse og godt grunnlagsarbeid. Urbanets anbefalinger er klare og tydelige.

Men det er nettopp her mange snubler. For det første er forslaget fra Urbanet et forslag til stamrutenett. Nå har vi lagt dette ut slik at både publikum og politikerne kan se hva som er foreslått. For det andre jobber vi nå med å finne fram til hvordan sekundærrutenettet og bestillingstilbudet skal legges opp for å gi best mulig tilbud til folk i Nedre Glomma.

Altså: Det som ligger ute er et forslag som politikerne skal ta stilling til. Det kommer flere ruter. Ingenting er hugget i sten. Nå har politikerne i Nedre Glomma mulighet til å uttale seg – og til syvende og sist er det de politikerne i Østfold fylkeskommune som skal vedta rutenettet. Publikum har altså tid til å komme med innspill og meninger.

Forslaget fra Urbanet skal vi nå jobbe videre med for å fastsette de nye stamrutene, men ikke minst å få på plass et godt sekundærrutenett og Flexx-tilbud. Denne måten å legge opp bussrutene på har gitt gode resultater i andre sammenlignbare byområder i Norge. I løpet av høsten og vinteren skal politikerne si sitt – og planen er at det nye busstilbudet skal være på plass før sommeren.

La meg til slutt få lov til å rydde noen mulige misforståelser av veien:

• Dette er ikke et innsparingsprosjekt. Det er i planleggingen ikke lagt opp til at det skal kjøres færre kilometer buss eller benyttes mindre penger.

• Hovedpoenget med omleggingen er å bruke ressursene mer effektivt slik at vi får flere passasjerer. Flere passasjer gir høyere inntekter som kan benyttes til ytterligere forbedringer av busstilbudet.

• Mange vil få et bedre tilbud med flere avganger, kortere reisetid, utvidet driftsdøgn, enklere tilbud og flere avganger i helgene. Det er ikke riktig at en rekke områder som i dag har et busstilbud vil miste tilbudet.

• Glommaringen, flaggskipet i dagens kollektivtilbud, forsvinner ikke. Det er imidlertid ikke sikkert at samtlige avganger vil gå som ring. Årsaken til dette er at det er relativt stor forskjell i etterspørsel på øst og vestsiden av Glomma.

La meg til slutt minne om det har skjedd mye positivt med busstilbudet i Nedre Glomma de senere årene: Nedgang i antall bussreisende er snudd til vekst. Samtlige busser er utslippsfrie (biogass).

Tilbudet er styrket med flere avganger og ruter.

Vi har også forenklet prissystem og innført lavere priser. For 500 kroner – omtrent prisen for en halv tank bensin – kan du reise så mye buss du vil i Nedre Glomma i en hel måned. Vi har oppgradert holdeplasser og terminaler, vi har innført billettapp og app for reiseplanlegging og vi har gjort flere tiltak for å øke fremkommeligheten for bussene.

Og snart kommer et nytt system for sanntidsinformasjon, slik at du alltid skal ha oppdatert informasjon om hvor bussen din befinner seg.

Når vi nå bygger et nytt bussrutenett, vil enda flere oppdage hvor enkelt og bra det er å velge buss.

Og det gleder vi oss til.

Les også

Hodeløs, miljøfiendtlig og respektløs innstilling til nye bussruter

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.