Gå til sidens hovedinnhold

Bussen fjernes i flere områder om rapporten tas til følge

Artikkelen er over 4 år gammel

Organiserte i Nettbuss er kritiske til konsulentrapporten som foreslår store endringer i busstilbudet for Nedre Glomma. Østfold Kollektiv Trafikk har bestilt rapporten som skal til politisk behandling i høst.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styret i LO-utvalget ved Nettbuss Fredrikstad består av klubbstyrene i Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund avd. 114. Vi har behandlet Rapport om bussruter i Nedre Glomma og ser på rapporten med stor bekymring på grunn av følgende punkter.

Rapporten konkluderer med å fjerne 1.600.000 kjørte kilometer per år. Dette vil si at det fjernes ca. 30 årsverk fra Nettbuss Fredrikstad og Sarpsborg.

Dette fører per i dag til stor usikkerhet og bekymring for våre medarbeidere. Flere av våre sjåfører har valgt å omskolere seg for å bli sjåfører hos oss. Disse er nå selvfølgelig bekymret for egne arbeidsplasser og denne usikkerheten tærer på oss som mennesker. Vi er virkelig bekymret for våre arbeidsplasser og hvordan skal vi klare å rekruttere nye sjåfører når satsingen på kollektivtrafikk reduseres?

Fylkets kollektivsatsing beskrevet blant annet i «bypakke Nedre Glomma» ligger ikke til grunn for forslaget. Vi oppfatter at de tiltak som har vært gjort for å stimulere folk til å foreta sine arbeidsreiser med buss er kuttet sterkt eller fjernet i sin helhet.

LO-utvalget ved Nettbuss Fredrikstad mener også at mange av medarbeiderne ved Kalnes sykehus vil bli pålagt større utgifter for sine arbeidsreiser hvis forslaget følges. Verken veinettet eller parkeringsmulighetene ved Kalnes er bygget for den økningen som vil komme.

Fredrikstad-distriktet vil oppleve store kutt på «Østsiden» og noe i «Onsøy». Fylkets rute 200 (Glommaringen) blir i prinsipp fjernet i nåværende form. Erstatningen ivaretar ikke prinsippet om sømløse ruter. På østsiden av Glomma blir det nesten umulig for dem som bor på Årum/Vesten å bruke buss for å ta seg til Torp/Selbak og Fredrikstad sentrum blir meget vanskelig å nå.

Rutenettet i Sarpsborg vil oppleve større kutt og spesielt vil dette gå utover Skjeberg.

Det virker når vi leser rapporten som at det kuttes ca. 30 prosent og det kan vel ikke kalles en satsing på kollektivtrafikken? Flere av våre områder vil ikke få noe kollektivtilbud om denne rapporten tas til følge.

Dette er vel heller ikke fremtidsrettet om vi skal satse på kollektivtrafikk? Bypakka Nedre Glomma har som forutsetning at det blir innført bomringer. Dette vil igjen sørge for at kollektive løsninger kan bli foretrukket, men da må bussen gå når det behøves.

Fremtiden i Fredrikstad og Sarpsborg må sees i sammenheng og da er effektive og hyppigere avganger mellom byene nødvendig.

LO-utvalget ved Nettbuss Fredrikstad mener at lokale forhold og innbyggersammensetting må tydeligere frem. Ved forrige ruteomlegging ble det kuttet mye der hvor våre kundegrupper bor. Denne utviklingen leser vi også i denne rapporten.

Vi stiller oss positive til pendelruter som rapporten har flere forslag på. Dette kan være fornuftig slik at flere kan bruke buss til og fra jobb uten å bytte buss underveis. Av erfaring vet vi at mange velger annet transportmiddel om de må bytte buss. Pendelruter vil være med på å motvirke dette.

Vi ser også positivt på at rapporten ønsker å utvide driftsdøgnet og at hyppigere avganger i de områder som har større befolkning vil gi et mer fornuftig busstilbud.

Hvis folk vet at bussen går hyppig, blir den også brukt. Dette ser vi på dagens glommaring som har satset på hyppige avganger som salgsargument.

Kommentarer til denne saken