Kollektivsatsing med bismak for Lisleby

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Lisleby mister en bussrute som er mye brukt. Dette harmonerer dårlig med at det vedtatt politikk å satse på sykkel, gange og kollektivtrafikk i byområder, skriver leder for Lisleby lokalsamfunnsutvalg.

DEL

Leserbrev 

Alle forbedringer av kollektivtrafikken bør ønskes velkommen. Det er derfor prisverdig at fylkeskommunen nå går inn for et robust stamrutenett basert på 15, 30 og 60 minutters avgangsfrekvens med noe lengre driftsdøgn enn i dag. For å få til dette er det foreslått en del endringer og reduksjoner av det eksisterende rutetilbudet.

Lokalsamfunnsutvalgene i Fredrikstad var torsdag 2. november invitert av Fredrikstad Arbeiderparti til en orientering om det nye busstilbudet ved Jostein Haug fra samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. Alle var fornøyd med satsingen på stamruter. Men så kom nedturen da de såkalte sekundærlinjene ble presentert. Fylkeskommunen har, ifølge Haug, ikke planer om å bruke mer midler enn i dag på kollektivsatsing. Dette vil derfor føre til endringer og reduksjoner på tilbudet utenom stamrutenettet. Det kom derfor klart frem på møtet at mange innbyggere ville få lengre gangavstand til nærmeste holdeplass.

Som leder av Lisleby lokalsamfunnsutvalg vil jeg i dette leserinnlegget konsentrere meg om hvilke konsekvenser forslaget har for vårt område slik jeg oppfatter det:

1. De som bor i nærheten av Rolvsøyveien får omtrent samme tilbud som i dag.

2. Gjennom Snippen-området får vi to avganger i timen med ny «Linje 2» som vil kjøre samme trasé som dagens linje 2450 gjennom vårt område. (Tomteveien, over jernbanen og Lisleby allé/Fagerliveien til byen.)

3. Nåværende rute 355/356 legges ned!

Bussruten som har eksistert helt siden krigens dager og som kjøres en gang i timen begge veier skal i henhold til forslaget fjernes helt. Dette er etter vår mening fullstendig uakseptabelt. Spesielt for dem som bor langs Lislebyveien fra Cicignon til Snippen vil dette bli utfordrende. Mange vil få over én kilometer å gå til nærmeste bussholdeplass. På Leie er det mange omsorgsboliger og derfor mange eldre som er avhengig av et busstilbud i nærområdet.

Rute 355/356 har slik vi opplever det et godt passasjergrunnlag og blir mye brukt. Det har også kommet oss for øre at trafikkutøveren Nettbuss også synes det er underlig at man vil legge ned en såpass populær rute. Det er da også temmelig brutalt å redusere et tilbud med timeavganger til null! Alle som bor langs Lislebyveien (med unntak av Snippen-området) og Gamle Kirkevei mister busstilbudet sitt.

For oss på Lisleby harmonerer dette nedleggingsforslaget dårlig med vedtatt politikk om å satse på sykkel, gange og kollektivtrafikk i byområder. Forslaget vil hardest ramme dem som er dårlige til bens og dem som ikke har tilgang til eller kan kjøre bil. Dette bør verken lokalsamfunnet Lisleby, Fredrikstad kommune eller Østfold fylkeskommune være bekjent av.

Nils Are Magerøy

Leder Lisleby lokalsamfunnsutvalg

Lisleby

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags