Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Haugeåsen ungdomsskole i Rolvsøy, Fredrikstad har mottatt henvendelse via skolens ledelse fra en lærer og bussbruker som uttaler seg på vegne av flere. Det er en økt bekymring for at det er flere både elever, lærere og beboere langs Råkollveien fra Råbekken til Rådalsveien som har mistet sitt kollektivtilbud etter ruteomleggingen i Nedre Glomma 25.06.2018.

For elevenes vedkommende har det medført at de som tidligere benyttet bussen til/fra skolen i større grad blir kjørt til/fra skolen på tross for at det finnes et skolebusstilbud. Dette gjelder nok også elever ved Hauge skole.

Kanskje ikke tidsaspektet er det viktigste for at folk velger bussen, men en riktig miks av rutetraseer slik at flest mulig har et akseptabelt busstilbud!

Når det gjelder ansatte ved Haugeåsen ungdomsskole som tidligere har benyttet buss til/fra skolen har det nå blitt en mer tungvint reisehverdag når de må gå ned til fv. 109 Rolvsøyveien hvis de skal benytte buss. Dette er ikke en rett strekning på under 500 meter, som ØKT har brukt som argument for ruteomleggingen, men derimot en kronglete vei mellom boliger og veier i flere retninger som blir vesentlig lenger enn 500 meter til nærmeste busstopp. Vi antar at samme problematikk gjelder ansatte ved Hauge skole. Dette har resultert i at flere har kjøpt seg bil nummer to eller tre, og dette er vel stikk i strid med intensjonen om at flere skulle få et bedre busstilbud, Børre Johnsen!

Når vi i tillegg vet at også beboerne langs den aktuelle strekning har mistet sitt kollektivtilbud, så har dette større konsekvenser enn bare å få kortere kjøretid for linje 4. Vi er kjent med at da Sykehuset Østfold Kalnes åpnet våren 2015, ble tidligere rute 2460, som nå er linje 4 Fredrikstad-Kalnes etablert som en følge av at veldig mange ansatte på sykehuset bor langs Råkollveien. Dette var en fornuftig etablering med tanke på reguleringsplanen for Sykehuset Østfold Kalnes som er vedtatt under forutsetning av at 40 prosent av alle reiser til/fra sykehuset skal tas med kollektiv-sykkel-gange.

FAU-leder har fått tilgang til passasjertallene av ØKT etter ruteomleggingen og når vi sammenligner passasjertallene på linje 4 (2460) så er tilbakegangen hele 21 prosent i september 2018 mot september 2017. Dette til tross for at linje 4 kjører absolutt raskeste vei som ifølge ØKT og Urbanet Analyse, som utarbeidet kollektivutredningen for Nedre Glomma, er det som skal til for at folk skal velge bussen fremfor bilen.

Linje 7 Moum-Rekustadåsen har en positiv passasjerutvikling ifølge dere i ØKT. Denne linjen kjører en meget kronglete og tidkrevende trase mellom Fredrikstad sentrum og Rekustadåsen, så dette bygger jo ikke opp under deres egne uttalelser om raskeste vei. Kanskje ikke tidsaspektet er det viktigste for at folk velger bussen, men at en riktig miks av rutetraseer slik at flest mulig har et akseptabelt busstilbud er det som skal til!

FAU og elevrådet ved Haugeåsen ungdomsskole vil derfor henstille ØKT om å endre traseen for linje 4 Fredrikstad-Kalnes til å kjøre hele Råkollveien på alle turer t/r og via Rekustadåsen. Tidsmessig kan ikke dette være noe problem da dere har reguleringstid på 20 minutter på Kalnes og 36 minutter i Fredrikstad. Noe som må sies å være særdeles dårlig utnyttelse av materiell og sjåfør.

Siden linje 7 allerede kjører til/fra Rekustadåsen kan man omdisponere 50 prosent av dagens avganger til å kjøre Dikeveien frem til Bjørnengveien og til Nes på Rolvsøy som ikke har noe busstilbud i dag og tidsmessig er det omtrent likt! Fordelen ved å kjøre linje 4 via Rekustadåsen er at ØKT kan omdisponere ressurser fra linje 14 til mer trafikk på Yven og Opstad.

Vi håper på en rask tilbakemelding på vår henstilling/forslag!

Etterskrift:

Elevrådet ønsker også at skolebussen fra Nylende endrer rutetidene slik at elevene rekker skolestart på morgenen.

Passasjertallene for linje 4 er 21,5 prosent færre i sept-okt-nov 2018 mot samme periode i 2017.

Les også

Buss til distriktene bygges ned mens noen får gratis ferge. Er det riktig?