Det har vært en større ruteomlegging i nedre Glomma, som om ikke annet har gitt oss som kjører en del oppmerksomhet, ja, til tider kanskje noe mer enn vi ønsker oss. Personlig synes jeg det er godt at vår arbeidsplass blir lagt merke til, spesielt hvis det er positiv omtale.

Så må jeg nok innrømme at ruteomlegging ikke alltid blir oppfattet som positivt. Jeg synes også at de som er mest negative skal legge seg på minne det som er de faktiske forhold og rollefordelingen i det kollektive i Østfold.

Hele ruteomleggingen er bestilt av våre fylkespolitikere, og ikke av bystyrene i våre to byer som en del av de hissige kritikere har «bestemt» seg for. Så ordførere i begge byer har ikke ansvaret for det som måtte være galt. Så har våre bystyrer selvfølgelig innspill til dette, og blir hørt i større eller mindre grad.

Husk at din buss-sjåfør ønsker deg en behagelig reise, men hvor ruta går, når den går og hvor mye forsinket den måtte være, avgjøres av andre enn din sjåfør.

Østfold kollektivtrafikk (ØKT)er trafikkselskapet som setter opp ruter og rutetider i henhold til den bestillingen de har fått av sine eiere, Østfold fylkeskommune. I vårt område er det Nettbuss som har vunnet anbudet, og som kjører de ruter ØKT har satt opp. Og vi som jobber i Nettbuss er da det siste leddet som våre kunder møter som sitt nærmeste.

Poenget med å vise hele kjeden inntil oss på «gulvet», er rimelig enkelt. Når det er slike større forandringer, er det ofte vi som kommer i skuddlinja til dem som har behov for å fyre av ett og annet skudd fra hofta. Og sett i forhold til de faktiske forhold og hvem som har ansvaret, kan det over tid være ganske frustrerende og bli skutt på i tide og utide. Spesielt når en del av oss kunne tenkt å skyte et par skudd selv.

Vi som buss-sjåfører har selvfølgelig meninger om våre ruter, og vi er opptatt av kundens behov. Dog er det nok slik at vi bør ha våre mer negative innspill oppbevart til rutenettet skal ha sine evalueringer. Der kan vi også komme med de positive effekter på denne omleggingen. Vi regner med at vår arbeidsgiver Nettbuss har god dialog med oppdragsgiver ØKT. Vi har også mulighet til å kontakte politikere lokalt og i fylket. Vi har også en viss dialog via tillitsvalgte direkte til ØKT.

Fordelen med bussruter er at de med enkle grep og ganske kjapt kan legges om. Vi har ingen skinnegang som det brukes flere tiår bare til å bestemme hvor den skal gå. Så er det ikke fornuftig å legge om rutenettet for ofte, da kunder er som buss-sjåfører – vanemennesker. Ergo kommer større omlegginger ikke for ofte Den største forandringen i løpet av et år kommer i samband med skolens ferier, og da mest på antallet avganger. Da blir min spådom at det første tidspunktet det kan bli forandringer i rutetilbudet er i uke 41. Og jeg tror ikke det blir noen revolusjon, kun eventuelle justeringer. Vårt nåværende rutenett har ikke blitt kjørt lenge nok til at det vil bli foretatt noen store omlegginger.

Vil avslutningsvis be våre kunder om å benytte ØKT som «skyteskive» når behovet for å fyre av melder seg, også klager på sjåfør og buss skal rettes dit.

Jeg regner med at tlf. 177 ligger klar til bruk på din telefon. Eller du kan bruke nettsider og ØKTs Facebook-side for å komme med dine klare meldinger. Husk at din buss-sjåfør ønsker deg en behagelig reise, men hvor ruta går, når den går og hvor mye forsinket den måtte være, avgjøres av andre enn din sjåfør.

For bussedamer og -kællar i Sarpsborg og Fredrikstad.