I gamle Borge kommune har vi to boligområder som ligger like langt fra Fredrikstad: Moenfeltet og Kjølbergskogen. På Moenfeltet bor det 600 personer og på Kjølbergskogen 1200 personer. Østfold kollektivtrafikk har bestemt at Moenfeltet skal få stamlinje til Fredrikstad, mens Kjølbergskogen kun skal få en sekundærrute som sneier ytterkanten.

Hvorfor får boligområdet med 600 innbyggere mye bedre busstilbud enn området med 1200 innbyggere? Konsulentselskapet, Urbanett Analyse, anbefalte Kjølbergskogen. Østfold kollektivtrafikk velger Moenfeltet. Hvorfor følger ikke Østfold kollektivtrafikk konsulentenes anbefalinger?

Hvorfor prioriterer Østfold kollektivtrafikk Moenfeltet fremfor Kjølbergskogen? Det gir ingen mening. Jo mer man leter etter forklaringen, dess merkeligere blir den. Det er overhodet ikke kostnader som er grunnen, da inntektene blir lavere på Moenfeltet enn på Kjølbergskogen, samtidig som kjøredistansen og kostnaden er uendret. Fra rundkjøringen på Begby blir det en ekstra kjøretur på 1,5 kilometer til en kostnad på 1,5 millioner i året, uansett om bussen kjører til Moenfeltet eller Kjølbergskogen.

De to første alternativene blir nok populære når bomringen kommer!

Østfold kollektivtrafikk bruker altså like mye penger på å betjene halvparten så mange reisende. De betjener også denne halvparten på en veldig ineffektiv måte. Bussen til Moenfeltet går i en stor Usom i praksis fører den én kilometerkm nærmere Fredrikstad. Man kan bruke kortere tid på å sykle til en bussholdeplass langs Haldenveien fremfor å kjøre buss på samme strekning!

Det er en politisk ambisjon om at bruken av privatbil skal reduseres. Dette medfører at flesteparten av reisene skal tas med buss, sykkel eller til fots. For å få til dette, innføres det blant annet bompenger. I Nedre Glomma regnes fem kilometer som maksimal sykkelavstand.

Fra endeholdeplassen på Moenfeltet er det med sykkel 4,4 kilometer til Gamlebyen og 4,7 kilometer til Fredrikstad stasjon. En titt på kartet viser også at en ny sykkelvei kan kutte avstanden med flere hundre meter. De 600 innbyggerne på Moenfeltet kan altså velge mellom høyfrekvent buss, sykkel eller privatbil når de skal til byen. De to første alternativene blir nok populære når bomringen kommer!

Fra endeholdeplassen i Kjølbergskogen er det 5,8 kilometer til Gamlebyen og 6,1 kilometer til Fredrikstad stasjon. De 1200 innbyggerne på Kjølbergskogen kan altså kun velge privatbil når de skal til byen. Når bomringen kommer, så har de ikke annet valg enn å betale.

Det blir ikke bedre av at bomringen nesten utelukkende skal finansiere nye bussfelt og sykkelveier. De 1200 innbyggerne på Kjølbergskogen blir i praksis tvunget til å finansiere tiltak som kommer 600 innbyggere på Moenfeltet til gode.

Hvorfor velger Østfold kollektivtrafikk, mot fagfolkenes anbefaling, å betjene 600 innbyggere med sykkelavstand til sentrum fremfor 1200 innbyggere som nå blir tvunget til å kjøre privatbil?

Hva holder Østfold kollektivtrafikk egentlig på med?