Her kommer litt informasjon om skolebussene som Caroline Grønli Andersen skriver om. Tilbudet fra Tomb, Saltnes og Manstad for elevene i Fredrikstad en mye likt fjoråret. Det er satt opp en egen skolebuss i tillegg til avgangen med linje 114 som er i Fredrikstad sentrum klokken 07.15. Det er mao. samme kapasitet på bussene i år som i fjor.

Siden de fleste elevene har rett til skoleskyss, så er tilstrekkelig kapasitet uansett noe som vil løses slik at det blir plass til alle. Avgangstidene på disse bussene er endret med fem-ti minutter i år på grunn av for kort overgangstid i Fredrikstad til busser videre mot blant annet Greåker vgs og Kalnes vgs. Det har tidligere vært en utfordring for endel elever å rekke buss videre til disse skolene.

I tillegg vil mange av bussene ikke lenger kjøre inn på skolens område, men elevene må gå et stykke fram til skolen – for eksempel fra sentrum til Fredrik II vgs. Det har derfor vært nødvendig å skyve tidene med noen minutter slik at alle elevene rekker skolestart.