Enklere, raskere og oftere, reklamerer ØKT (Østfold Kollektivtrafikk) med på en helside i avisen 30. juli. Og siden er det fulgt opp av togpendlernes fortvilede situasjon! Er kollektivtrafikken i Nedre Glomma i ferd med å bryte sammen?

ØKT prøver gjentatte ganger å «friste» med sine nye busstilbud, men jeg lurer fortsatt på hvilken verden de lever i. I fjor briljerte de med sitt nye sanntidsinformasjonssystem (flott ?!), elektroniske tavler som skal vise hvor bussene er til enhver tid og som kostet millioner.

Men hva skjer? Jo, det fungerer enda dårligere fordi noen «smartinger» har hentet inn den samme tavlemalen de bruker blant annet i Oslo.

Det mangler perspektiv og forståelse for hvordan kollektivtrafikk skal og bør fungere.

ENKLERE? Men aller først: Hva er enklere? Og for hvem? Er det ikke passasjerene dere lever av? Når blant andre Alf Hauge påpeker at eldre mennesker mellom Moum og Selbak må gå lenger fra sitt hjemsted på Moum, Torp og Kjølberg ned til RV 111 for å komme seg til bussen til byen, må man spørre hvilken aldersgruppe ØKT tenker på? Og enda er det sommer, men hva så med vinter i sludd og snø? Mange langs Roald Amundsens vei må begynne å gå til bussen kanskje 15 – 20 minutter før for å rekke bussen!

Har ikke ØKT tenkt lenger enn nesetippen eller konsekvensene av slike handlinger? Dette er ikke fremskritt, men et stort tilbakeskritt. Jeg har kjent dette på kroppen i over 50 år, som bussbruker i hele Fredrikstad-distriktet. Hvorfor legge ned Glommaringen, som jo fungerte rimelig bra.

Vet ikke ØKT at det har blitt flere folk på Østsiden de siste to årene med større befolkningstilvekst med nye boligfelter langs RV 111, som Torp, Kornenga, Rema-bygget, Elvebredden, Huseby, Prestlandet og flere, hvilket medfører mer folk, flere rullatorer, flere barnevogner, flere sykler og hunder!

Og så tenker ØKT stikk imot! Færre busser! Jeg registrerer at spesielt Moum - Rekustadåsen allerede er for sent på plass på Moum ved flere anledninger. M.a.o. allerede før skolene begynner og fellesferien er over, merker vi svakheter og manglende punktlighet. Har ØKT tenkt langsiktig nok og ser konsekvensene av deres «menneskefiendtlige» handlinger, som rammer de syke og gamle mest.

RASKERE? Det første som slår meg er, hvordan kan det gå raskere når veiene er de samme som før og fremkommeligheten er den samme?

Hadde politikerne gjennom årene fått ut fingeren og bygd bru Omberg - Torp, som de først nevnte for over 30 år siden, hadde avlastningen av Fredrikstadbrua og trafikken gått bedre i byen. Vi trenger politikere som kan ta raske beslutninger; lær av industrien, de kan ikke vente med all ting til i morgen eller neste uke. Politikerne er for trege og må lære å ta beslutninger uten å måtte vente i årevis og kanskje flere generasjoner, og fylkespolitikerne synes å leve i sin egen boble.

OFTERE? Når vi ser hva de gjør med langrutene til Onsøy-bygdene og Skjærviken, som bare går annenhver time, begynner vi å lure om disse stedene skal avfolkes! Og hva nå med overgangsbilletten som varer 1 1/2 time? Skal de ta fra oss godene der også, hvor man etter gamle ruteplaner klarte å bruke billetten både to og tre (fire) ganger. Men vi skal vel ikke ha noen fordeler!

Så med de nye rutetidene tjener ØKT mer penger og det er vel det som er målsettingen, og ulempene for oss som passasjerer spiller jo da tydeligvis ikke noen rolle, for det går jo på vår tid og våre penger og ikke passasjerenes ve og vel. Og eldre og syke får bruke den tid de trenger og få familie og slektninger til å hjelpe seg, eller sykle og gå, som en viss fylkesordfører uttalte i fjor.

Det må være lov å spørre om kompetansen til alle disse «kontorbaronene», som ikke synes å ha røtter i virkeligheten. Det synes å mangle demokratisk lederskap og organisasjonen som sådan sår tvil når de ikke engang hører på sine sjåfører. For det er de som får kjeften og må besvare passasjerene. Ansvarsfraskrivelse kalles det og vi føler likegladhet og arroganse. Det mangler perspektiv og forståelse for hvordan kollektivtrafikk skal og bør fungere.

Begynn å samarbeide med sjåførene deres og tilbring tid i felten med passasjerene fordi uansett hva du skal lære – må du få felterfaring. Det gjelder det meste i livet. Det kreves større engasjement på flere områder, og skal vi ha flere over på kollektivtilbudet, som jo er overordnet målsetting, må nok ØKT forandre sin måte å tenke på.