Forsiden på FB tirsdag viser igjen den bedrøvelige buss-tilstanden vi har i nedre Glomma både for Nettbuss og forsåvidt Østfold Kollektivtrafikk. Dette er ikke noe nytt; det skjer hvert år at det er fulle busser til Hvaler og folk står igjen i Fredrikstad eller på Hvaler.

Slik er situasjonen nå til Hvaler:På hverdager går Nettbussen hver time fra Oslo til Hvaler og motsatt. I Fredrikstad er det satt opp en lokalbuss fra klokken 11.25. Den skal avlaste Nettbussen fordi den ofte kommer full ved ankomst Fredrikstad. Dette fungere rimelig bra.

MEN, på helgene går Nettbussen bare annenhver time til og fra uten lokalbuss.Hvor er logikken her når trafikken er mye større på helgene? Det burde jo gå buss hver time i helgene også, pluss lokalbuss!

Ser eller skjønner ikke Nettbuss hva som skjer? Er de ikke ute i felt og ser hva som foregår eller hører på sjåførene sine?Her snakker vi stadig om kompetanse, men hvor er den hos Nettbuss?Jeg har ikke observert noe fremskritt fra Nettbuss så langt.