Innlegget gjelder rute 117 som berører oss som bor på Buskogen og Alshus, Trolldalen og Tangen.

Dere har endevendt busstilbudet helt på hverdager som gjør at de som eventuelt har legetime, tannlege eller andre avtaler, må tilpasse seg rutetidene. Bussen som gikk til Trolldalen og Tangen har dere tatt helt vekk. Lørdagsruten som gikk fra Tangen via Alshus og Buskogen har dere med et pennestrøk sløyfet helt, så muligheten for å ta en tur til byen en lørdags formiddag er helt borte.

De som har en jobb, har jo heller ikke muligheten å komme seg til byen. Vi får høre og lese at det er sommerruter, men det er faktisk noen som jobber på sommeren.

Og husk ikke minst dem som er avhengige av buss for å komme på jobb.

Det ble så fint sagt at vi kan ringe Flexxi-buss, så kommer de til avtalt tidspunkt. Det er bare det at når vi ringer dit, får vi beskjed om at nærmeste møtepunkt er buss som går til Svenskeberget, og at vi kan møte opp på Fuglevik Li. Som igjen betyr at vi som bor på Buskogen og Alshus må gå 2,5 kilometer for å benytte Flexxi-buss.

Har dere tatt høyde for at noen faktisk er helt avhengige av buss? Fra der vi bor er det ca. 3,5 kilometer til byen, og det er ikke alle som kan gå eller sykle. Vi har også fått til svar at vi kan ta Nettbuss-en som går til Hvaler, og da må vi gå av på Holtesletta og gå over boligfeltet som heter Holte/Buskogen. Den turen tar for oss noe eldre ca. 30 minutter. På vinteren blir det helt uaktuelt, og man bør helst ikke ha noen varer å bære på.

Så vil vi gjerne vite hvor mange av dere politikere som reiser kollektivt og hvordan rutetidene berører dere.

P.S. Vi er så «heldige» at vi kan være i byen helt til klokken 19.00 på hverdager. Lørdag må vi holde oss hjemme, for da går det som sagt ikke buss i det hele tatt. Og husk ikke minst dem som er avhengige av buss for å komme på jobb.

Frustrerte busspassasjerer forventer faktisk et svar.