I sin kronikk 17. juli kritiserer Malene Kristine Haagensen Preutz det nye busstilbudet fra Østfold Kollektivtrafikk. Som et dårlig eksempel trekker hun frem ruten mellom Fredrikstad og Valleåsen, og konkluderer med å si at «Nå stopper altså rutene å gå her også».

Heldigvis bygger denne slutning på feilinformasjon. Beboerne i det aktuelle området har etter omleggingen fått et meget godt tilbud gjennom Rute 7 Moum-Fredrikstad-Lisleby-Rekustadåsen. Dette er en stamrute med avganger hver halvtime på hverdager og hver time på søndager. Opplegget legger til rette for arbeids- og handlereiser, og for deltagelse i sosiale aktiviteter på dag- og kveldstid.

Da gjelder det å bruke de gode tilbudene, slik at vi kan beholde dem.

Rute 7 avløste ruten Fredrikstad-Kalnes som fulgte Råkollveien og Hatteveien mot Fylkesvei 109. Ved omleggingen mistet dessverre beboerne mellom Rå og Grønlien sitt nærtilbud. Direkteforbindelsen med Kalnes og Sarpsborg falt også bort. Ved å ta bena fatt eller å ta Rute 7 til holdeplasser ved Fv 109 når man disse destinasjoner.

Som pensjonist og ikke-bilist er jeg meget fornøyd med den nye ruten. Den dekker mine reisebehov. At andre av mine sambygdinger er misfornøyde har jeg stor forståelse for. Jeg forutsetter at Østfold Kollektivtrafikk og politikerne vil studere virkningen av omleggingen i tiden som kommer. Da gjelder det å bruke de gode tilbudene, slik at vi kan beholde dem.

En invitasjon til slutt til alle glade turvenner: Istedenfor å slite med parkeringsproblemer foran trimturen, ta heller Rute 7 fra plattform 7 i Fredrikstad i retning Rekustadåsen, og start turen derfra inn i Rolvsøymarka. Skulle Glommastien være mer fristende, stig da av ved idrettsplassen på Evje og ta veien videre mot Hauge. Opplev Gropa. Nyt medbrakt mat på rasteplassene langs elvebredden.

Vi ses på bussen.