Markedssjef Kjetil Gaulen i ØKT hilste på sistesida i Fredriksstad Blad i begynnelsen av september at Begby har fått nesten 20 prosent flere avganger etter omgjøringa og nesten 30 avganger mot byen på hverdagene. Faktum er at totalt antall avganger pr. uke har gått ned fra 175 til 150. Antall avganger er på hverdager redusert fra 30 til 24. 

Så hvilke tall ØKT bruker for å få en reduksjon til å bli vekst, det lurer jeg på. MEN nå er det også slik at Begby tidligere hadde færre avganger i sommerferien, så akkurat i sommerferien var tilbudet på Begby faktisk mer enn 20 prosent bedre enn sommeren 2017. Men som det heter i sangen «Sommaren er kort». 

Så moralen er: På søndager og i ferien er tilbudet blitt mye bedre. På Begby betyr «Oftere» = flere busser i ferier og helligdager. Gaulens innlegg var et svar på en påstand fra en beboer om at tilbudet var halvert på Begby. Det er altså også feil. Men i noen timer midt på dagen, så hadde Begby to avganger i timen mot nå bare en, men reduksjonen utenom ferien er totalt sett drøyt 14 prosent. (PS. Ruta til Halden har jeg ikke regnet med).

 

Les også

Busstilbudet til eldre er ikke godt nok