Vi ser til stadighet at de politiske myndighetene i vårt distrikt bygger ned offentlig kommunikasjon i distriktene. Vi får fjernet bussruter, det blir ikke bygd gang og sykkelstier, penger til transportmidler for uføre, som ikke kan bruke buss, blir fjernet. Samtidig ser vi at personer, som har vondt for å gå, uten hjelpemidler, blir nektet parkeringskort, på handikapplasser, blir nektet dette av en alt for streng myndighet.

Samtidig så ser vi at enkelte i sentrale strøk blir tilbudt fullstendig gratis kommunikasjon. Er dette riktig? Er det en planlagt utryddelse av landsbygda! Vi ser at lederen for fylkets samferdselsutvalg delvis innrømmer at offentlig kommunikasjon skal nedbygges i distriktene!

Er det slik at politiske ledere i våre nærmiljøer ønsker å avvikle våre bomiljøer på Slevik, på Vikane, i Torsnes eller aller mest på den grisgrendte bondebygda i vår ellers så flotte kommune? De samme politikere har vært nøye med å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Vi forventer også at vi skal kunne komme frem og tilbake til jobb, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid, butikker og kommunesenter, uten å bruke hele dagen på å sitte å vente på en buss som kanskje kommer!

Et spørsmål til slutt: Har lederen for fylkets samferdsels komité prøvd å ta lokalbussen til Vikane gjennom Gamle Ålevei? Tror ikke det nei!