Venstre: Bru må underbygge byutviklingen

Ulykke på Fredrikstadbrua: Hver gang det inntreffer er det et sikkert bevis på hvor sårbar Fredrikstad-trafikken er med bare en forbindelse over Glomma.

Ulykke på Fredrikstadbrua: Hver gang det inntreffer er det et sikkert bevis på hvor sårbar Fredrikstad-trafikken er med bare en forbindelse over Glomma. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Venstre i Fredrikstad melder sterk støtte til ny Glomma-bru mellom Råbekken og Sandem: – Samlet sett må bruvalget gi mest mulig avlastning av trafikken gjennom sentrum og St. Croix-krysset.

DEL

Leserbrev 

Fredrikstad vokser. Mange positive tiltak og krefter har jobbet hardt sammen, og vi har endt opp som Norges mest attraktive by. En viktig grunn til det er økt satsing og mye mer virksomhet i sentrum. Nå må vi ruste Fredrikstad-samfunnet for flere innbyggere. I flere tiår har ny Glomma-bru blitt diskutert. Nå kan vi være nærmere enn på lenge. Det fordrer at vi velger rett bruløsning.

Det viktigste med en ny bru er å få avlastet et tungt trafikkbelastet bysentrum, med en ofte kvelende biltrafikk. Østfolds største by har et veisystem som er underdimensjonert dagens trafikkmønster, og St. Croix-krysset er det fremste eksempelet på det. Med stor vekst og sterk utvikling, vil dette bare bli verre

Det søndre alternativet vil være best for sentrums- og byutviklingen i Fredrikstad.

De to brualternativene har noen ulike fortrinn og ulemper. Det nordre alternativet, Omberg-Torp-alternativet, kan festes på fjellgrunn, og kan sånn sett bli rimeligere eller det såkalte midtre, eller Råbekken-Sandem-alternativet. Her er det sannsynligvis mye lere i grunnen. Omberg-alternativet kan gi en bedre veiforbindelse fra Øraområdet og et eventuelt nytt industriområde på Tofteberg mot jernbanen og E6.

I overskuelig fremtid vil tilknytningen til E6 fremdeles være ved Sandesund, selv om det på sikt kan tenkes en utvidet vei fra Rolvsøy mot Solli. Vi er ikke imot tilrettelegging for næringstrafikk nordover fra Øra og på sikt Tofteberg. En havnevei fra Øra til E6 kan være nødvendig. Men den kan også kobles til ny bru ved Råbekken-Sandem.

Det søndre alternativet vil ifølge beregningene gi mer avlastning for trafikken i Fredrikstad sentrum, Østfolds befolkningsmessige tyngdepunkt. Dette alternativet vil være best for sentrums- og byutviklingen i Fredrikstad, og lette køer og trafikkproblemer i bykjernen.

Fredriksstad Blad skrev at Fredrikstad nå er Østfolds heteste merkevare. Sentrum med sin trivelige og oppgraderte gågate, nyetableringer, Gamlebyen og ikke minst elvepromenaden og miljøet rundt elva, gir positive assosiasjoner. Vi ønsker oss alle et levende sentrum, der folk møtes og trives. Bedre trafikkavlastning og mindre gjennomgangstrafikk vil gjøre sentrum bedre.

Mange krefter arbeider for å styrke utviklingen, da særlig handelsnæringen, som i mange år har møtt sterk konkurranse fra bilbaserte tilbud utenfor sentrum. Trenden er nå at folk og handel vender inn mot sentrum igjen. Denne utviklingen må vi være med å styrke med de store infrastrukturprosjektene, og ikke velge feil.

Bruprosjektet er bompengefinansiert, uansett valg av alternativ. Regningen vil måtte betales ned over mange år, noen flere med Råbekken-alternativet. Vi mener allikevel det er en pris verdt å betale for et alternativ som gagner Fredrikstad best. I tillegg vil en ny bru mellom Råbekken og Sandem tjene både samfunnssikkerhet, kultur- og naturmiljøer, jordvern og sammenknytningen av bydelene bedre enn alternativet lenger nord.

Vi vil også gjenopplive diskusjonen om en ringvei nord for sentrum. Venstres Ulf Trenum kjempet i flere tiår for en Markalinje. I 2013 ble det utarbeidet en rapport som viste at Markalinja og bru fra Råbekken til Selbak kunne redusere sentrumstrafikken med 35 prosent. Utredningene av brualternativene underbygger også dette. 

Samlet sett må bruvalget gi mest mulig avlastning av trafikken gjennom sentrum og St. Croix-krysset. Sammen med bedre samfunnssikkerhet, vern av flotte natur- og kulturområder og jord, må dette veie tyngst i denne saken. Venstre vil derfor sterkt støtte alternativet om bru fra Råbekken til Sandem. Det mener vi gir klart størst samfunnsøkonomisk gevinst.

Tormod Schei og Trond Svandal

Fredrikstad Venstre

Schei (bildet) er fra Slevik, Svandal fra Trara

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags