Samfunnsøkonomisk feil å velge bru ved Omberg

På det næreste vedtatt: Brua fra Omberg (på den andre elvebredden) til Torp får etter alt å dømme flertall i Fredrikstad bystyre torsdag. Kommende uke fatter fylkestinget endelig beslutning etter at fylkesutvalget allerede har gått inn for Omberg - Torp.

På det næreste vedtatt: Brua fra Omberg (på den andre elvebredden) til Torp får etter alt å dømme flertall i Fredrikstad bystyre torsdag. Kommende uke fatter fylkestinget endelig beslutning etter at fylkesutvalget allerede har gått inn for Omberg - Torp. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Førstelektor Tor Jørgensen har en rekke argumenter for at Omberg er feil sted for ny Glommabru. Den er billigere å bygge, men ikke samfunnsøkonomisk lønnsom på lang sikt, den vil gi flere ulykker, er sentrumsfiendtlig og mest gunstig for Dikeveien. Råbekken-bru er fordyret av hensyn til syklister, men vil ikke gi økt sykkelbruk, og er klart best på jordvern.

DEL

Kronikk 

Tap av 300 millioner kroner i fremtidig nytte er følgen av å velge brukryssing ved Ombergfjellet/Torp kontra Sandem/Råbekken, kalt midtre alternativ. Samfunnsøkonomisk analyse viser hvilken avkastning innbyggerne samlet får ved en investering i infrastruktur. Avkastningen kalles nytte og overskuddet, som kalles netto nytte, blir altså 300 millioner større ved en økt investering på 700 millioner for midtre alternativ.

Selv dette dyreste alternativet blir tilbakebetalt på lang sikt, 40 år. Med andre ord, det er dyrt å være fattig. For dem som er opptatt av å ikke overlate kostnadene til fremtidige generasjoner, så er det å velge det billigste alternativet ved Omberg nettopp det.

Det underligste ved valg av Omberg-alternativet er at det vil påføre Nedre Glomma-samfunnet økte ulykkeskostnader på 60 millioner, som uttrykker sorg og lidelse ved personskader, mens midtre alternativ vil spare oss for ulykker med tilsvarende beløp (tabell 4-6 i konsekvensutredningen, KU). Forskjellen blir derfor ca. 120 millioner i disfavør av Omberg-brua.

  • Du kan lese hele konsekvensutredningen her.

Trafikkmessig avlastning av dagens bru blir klart best ved midtre alternativ, som kommer 1000 millioner kroner bedre ut enn Omberg-alternativet. Det skyldes jo at Omberg-brua vil gi en stor omvei og fortsatt køkjøring av over dagens bru. At de som representerer transportfirmaene (Fredrikstad Næringsforening, FNF og NAF) ser dette klart og anbefaler midtre alternativ, burde vektlegges da bedre trafikkavvikling må være det viktigste med en ny bru. CO₂-produksjonen blir også klart lavere for midtre alternativ.

Sentrumsfiendtlig må man kunne kalle Omberg-brua, for den plasseringen vil ifølge KU være mest gunstig for Dikeveien næringsområde og klart mindre gunstig for betjening av Fredrikstad sentrum.

Sykkeltilbudet har sterkt fokus hos beslutningstagere i Nedre Glomma og de forlanger derfor fem prosent stigning for ny bru, noe som må fordyre midtre alternativ unødvendig. De som sykler bruker i dag Glommastien og krysser Glomma med gratis ferge, et mye mer attraktivt tilbud enn en bru. Dette kan man også se på dagens bybru der det er minimalt med syklister (også utenom dagens unntakssituasjon med vedlikeholdsarbeider). Broen må jo primært bygges for kjøretrafikk.

Godstransport har av flere blitt fremhevet som en fordel med Omberg-brua, men i KU og andre utredninger savnes grunnlag for dette. Med ny Fv 109 på vestsiden av Glomma mot E6 bygd og ferdigstilt lenge før ny bru, må vel dette være et bedre tilbud enn en gammel Rv 111 som ingen regjering har påtenkt å fornye. Midtre alternativ vil føre Øra-trafikken raskere over på ny firefelts Fv 109 på vei mot E6.

Vern av dyrket mark brukes som argument for å velge Omberg-alternativet, men i KU (tabell 4–20) og i tilleggsrapport står det da svart på hvitt at midtre alternativ klart kommer best ut, og hvorfor vektlegges dette i stor grad når fylkesplanen likevel har avsatt disse områdene til byggeområde?

Midtre alternativ er en klar taper angående landskapsrommet, men i fremtiden vil vel dette området bli bygd ut og landskapsrommet vil likevel omformes fordi arealet er byggeområde i fylkesplanen.

Velg midtre alternativ, må bli min oppsummering som vei- og trafikkplanlegger.

Velg midtre alternativ, må bli min oppsummering som vei- og trafikkplanlegger. Nye veier bygges for å bedre trafikksituasjonen for trafikanter og derfor bør alternativet som gir klart størst samfunnsøkonomisk avkastning bli valgt. Et alternativ som dessuten reduserer trafikkulykkene.

Begrensning av personbiltrafikk oppnår man ikke ved å bygge attraktiv gang- og sykkelbru over Glomma. All forskning viser at reduksjon av personbiltrafikk skjer ved riktig prising eller bompenger og rushtidsavgift. Kollektivtrafikken får også et løft ved «buss for en tier» og lokalt har gratis byferge bevist at det er riktig prising som først og fremst får brukerne til å endre reisevaner.

Slik fattes beslutningen om brutrasé

  • Det er to aktuelle traseer for ny bru over Glomma: Mellom Omberg og Torp og litt lenger sør mellom Råbekken og Selbak.
  • Styringsgruppen for Bypakken i Nedre Glomma har enstemmig anbefalt Omberg - Torp.
  • Bystyret i Fredrikstad behandler saken torsdag. Avstemningen i formannskapet viste at Ap og Høyre vil sikre flertall for Omberg - Torp.
  • Torsdag 8. juni gikk også et klart flertall i fylkesutvalget inn for traseen fra Omberg til Moum, alternativ 1.8. som Johan Magnus Torp skriver om i innlegget.
  • Fylkestinget tar sin avgjørelse i møtet onsdag 21. juni.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags