Gå til sidens hovedinnhold

Samlet opposisjon går inn for BPA-modellen brukerne ønsker

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi vil som en samlet opposisjon i Helse- og velferdsutvalgets møte 21/3 fremme forslag om at Ny konsesjonon for kontrakt for BPA utlyses med utgangspunkt i norsk standard, skriver Lars Petter Kuran.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune har hatt på sitt bord til behandling sak om utlysning av ny konsesjon for bruk av BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse).

Det har vært orientert i utvalget i flere runder om saken og ønsket modell fra administrasjonens side. Etter til dels sterke reaksjoner og påtrykk både fra tjenesteytere, interesseorganisasjoner, men først og fremst brukere og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, har vi fra opposisjonens side ønsket å dykke enda nærmere ned i saken.

Da våre brukere ikke følte seg beroliget av orienteringsrundene og info-møtene med kommunen, var heller ikke vi på ikke-sosialistisk side beroliget. Dette kom klart frem i Helse- og velferdsutvalgets møte 28/2. Vi fikk i dette møtet saken utsatt og sendte inn en rekke spørsmål vi ønsket besvart fra administrasjonens side.

Vi har i dag 20/3 mottatt svarene fra kommunen til våre innsendte spørsmål, og finner ikke administrasjonens begrunnelse for å velge vestregionens kontraktsform fremfor Standard Norge tungtveiende nok til at vi kan sette til side et så sterkt uttrykt ønske fra brukerne om at vi skal gå for sistnevnte. Samtidig er det vår vurdering at formålene i de ulike kontraktsformene bedre ivaretar og setter brukeren i fokus i Standard Norge-modellen.

Vi vil som en samlet opposisjon i Helse- og velferdsutvalgets møte 21/3 fremme forslag om at Ny konsesjonon for kontrakt for BPA utlyses med utgangspunkt i norsk standard.

Kommentarer til denne saken