Gå til sidens hovedinnhold

Forslaget til ny BPA-ordning er å skru klokka tilbake

Artikkelen er over 3 år gammel

Klar oppfordring til Fredrikstad politikere: – Kommunen har i dag en svært velfungerende BPA-ordning. Dersom administrasjonens forslag vedtas, får Fredrikstad en av landets verste.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brukere og pårørende av brukere av Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA, har vært samlet til møte den 27.02.18 i forbindelse med at kommunens Helse og Velferdsutvalg skal behandle spørsmål om ny konsesjon for BPA i Fredrikstad kommune.

Vi registrerer med undring at kommunens administrasjon ser helt bort i fra den brukerundersøkelsen Fredrikstad kommune selv har gjennomført. Der brukerne konkluderer klart med at de ikke ønsker noen endring i dagens BPA ordning. 

Vi registrerer også at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne heller ikke ønsker noen endringer: Rådet synes det er oppsiktsvekkende og dypt urovekkende at brukernes synspunkter ikke vektlegges.

Rådet sier videre at det er urovekkende at innstillingen og vedtaket fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke følger saken. Det vil være et svært dårlig signal å ikke legge vekt på rådets synspunkter.

I likhet med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker vi at det lyses ut ny konsesjon med Norsk Standard kontrakt for BPA.

Dersom saksfremlegget tas til følge, vil det innebære en klar reduksjon og svekkelse av livskvaliteten til mange av byens innbyggere. Det vil være å skru klokka tilbake og bryte de statlige politiske føringene for innføring av BPA som et likestillings og frigjøringsverktøy for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Fredrikstad kommune har i dag en svært velfungerende BPA-ordning. Dersom administrasjonens forslag vedtas får Fredrikstad kommune en av landets verste.

Vi kan ikke se at saksfremlegget på noe vis begrunner behovet for endringer for BPA ordninger i Fredrikstad kommune. Vår oppfordring er at Fredrikstad kommune velger, som 120 andre kommuner i Norge, å bruke Norsk Standard kontrakt for BPA.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.