Kjære borgere og kjære ordfører!

Jeg leser med uro og tungt hjerte at Fredrikstad kommune IGJEN forsøker å rokke ved grunnvollene til en ordning som i seg selv er ment å sørge for at alle Fredrikstads innbyggere får en verdig hverdag. Ja, jeg snakker her om BPA-ordningen. Som er en forkortelse for Brukerstyrt Personlig Assistanse, og er en ordning som i sin opprinnelse ble etablert for å ivareta «the independent living»; ivaretagelse av «et fritt og uavhengig liv». For alle!

Bent Høie, vår helse- og omsorgsminister, skal ha skrevet et brev til alle landets ordførere, hvor han ber dem ta BPA-ordningen på alvor. Har du; vår kjære ordfører i Fredrikstad, lest det brevet? Og, tar du det på alvor? Du som mest bør ivareta alle Fredrikstads innbyggeres ve og vel. Ja, lese og forvalte «Kardemomme-loven» for deg selv, ALLE innbyggerne og administrasjonen, hver eneste dag! Gjør du det?

Jeg blir flau, og får bismak i munnen, når jeg leser dagens artikkel i FB om BPA-ordningen. Som står i sterk kontrast til hva Fredrikstads grunnvoller blir markedsført som! Ja, for på «vollane» i Fredrikstad skal vi jo kunne «jangle fritt» og «tælle og vele omkring». Ja, i Fredrikstads sommersang så synger vi jo blant annet med full hals: «Ja, da har du det bra – og det skal du ha i Fredrikstad». Ja, og så kan vi jo sågar tenke oss at vi fritt kan «tælle og vele» omkring, vekk fra Fredrikstad, kanskje i dager og uker om gangen. Uten å måtte melde fra! Som om vi var i et slags fengsel! For så å komme tilbake til vår deilige by! Og, det var vel i sangen ikke bare tenkt at vi skal ha det bra i Fredrikstad bare om sommeren? Og, ikke bare at det skal gjelde for de funksjonsfriske? Eller?

Byen vår! Som det står skrevet om i VG 31.5.2017 er kåret til å være Norges mest attraktive by! Hvor juryen har lagt vekt på byens vilje til å ta i bruk ny kunnskap, metoder og verktøy for å fremme byens utvikling. Videre synes juryen byen utmerker seg på områder som andre byer og tettsteder kan la seg inspirere av. Juryen lar seg også imponere av byens tilrettelegging for sykling og andre kollektivtilbud, og applauderer for gratisferge. Det applauderer også jeg for! For byen vår!

Den samme byen som nå synes å rokke ved grunnvollene for mange av byens borgere ved å forsøke å ta fra dem deres mulighet til å leve et verdig liv! Kan det være mulig?

Ja, slik jeg leser og tolker det så gjør vi dessverre det. Jeg er også dessverre blitt kjent med at de som er satt til å forvalte og markedsføre en serviceordning; hvilket jeg tenker at den bør fremstå som, snarere er «råtasser» i å avslå søknader på slike ordninger. Nesten litt kjepphestaktig! Jeg bare spør; er det noen som har regnet på hvor mye det koster å administrere og avslå alle disse søknadene hvert år?

For jeg er dessverre gjort kjent med at slike avslag kan generere MYE bruk av tid for de saksbehandlerne som er satt til å forvalte dette. Til stor frustrasjon, tidsbruk og slitasje for brukerne og evt. deres verger. De den er ment å være en støtte for! Befinner vi oss i et «parallelt univers» ifht. hva ordningen er ment å bidra til? Nå igjen? En ren selvmotsigelse?

Ordningen blir heller ikke markedsført på Fredrikstad kommunes hjemmeside for Helse, omsorg og velferd, så vidt jeg kan se. Der står det derimot at du ved en søknad kan forvente å få innvilget to timer/uke som skal gjøre det mulig å delta på én fritidsaktivitet pr. uke. Og, at «tjenestemottager» ved det får sin «rett til et verdig og forsvarlig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» tilfredsstilt! Hva? Er det mulig? Forstå det den som vil! Kan en borger i Fredrikstad si deg å ha et verdig liv og fritidstilbud med to timer i uka?

Jeg er kjent med at en borger i dette landet fikk tilkjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uka; fulltid, i sin søknad på BPA. Vel, det var etter å ha måttet involvere større deler av rettsapparatet i flere runder. Sivilombudsmannen ble også involvert, som jo er en fin person for alle å involvere i en slik sak! (NB! Alle kan skrive brev til han om ting de undres over; for eksempel urettferdigheter og urett. Selv eller ved hjelp av en verge!) Er det noen som har regnet på hva slike runder på forsøk på avslag koster? Som allikevel ble innvilget!

Forstå det den som vil! Kan en borger i Fredrikstad si deg å ha et verdig liv og fritidstilbud med to timer i uka?

Men, har vi overskudd nok til å gjennomføre slike runder? Å måtte kjempe for våre aller kjærestes rettigheter på en så krevende måte? Nei, ikke alle orker det! De aller færreste gjør det! Dessverre!

Og, burde det være nødvendig å måtte ha «overdoser» av overskudd? Nei, ikke etter min oppfatning. Dersom BPA-ordningen ble sett på som en serviceordning som kan tilby alle borgerne i vår kjære Fredrikstad et verdig liv. Hvor holdningen skal være å innvilge snarere enn å avslå. Og som derved kanskje kunne blitt en sparepost for Fredrikstad kommune ved å skjære drastisk ned på hardt tiltrengt saksbehandlingstid i saker hvor borgerne uansett har loven på sin side? Som vi kunne markedsført på våre hjemmesider som en ordning som gjør Fredrikstad til en enda mer attraktiv by? Ved kanskje å renovere måten BPA-ordningen blir forvaltet på? Vi har jo Bent Høie i ryggen! Og, så vidt meg bekjent, vår kjære statsminister Erna Solberg!

Jeg har nesten lyst til å utlyse en konkurranse. Mellom alle landets byer. Til å kunne bli den beste byen i å markedsføre og forvalte BPA-ordningen på den aller best grunnlovsmessig og grunnvollsmessig stabiliserende måten for å fremme et verdig liv for alle byens borgere! Slik at Fredrikstad har muligheten til virkelig å bli Norges mest attraktive by på ALLE måter!

Borgere og ordfører i vår kjære Fredrikstad by! Stå opp for en verdig hverdag for ALLE Fredrikstads innbyggere! Du har muligheten nå! Jeg stiller så gjerne opp i fakkeltog sammen med dere for dette! For å synge «Skal vi alle ha det bra? Ja, og det skal du ha i Fredrikstad!» Ta fakkelen da vel!