Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

I Fredrikstad kommune er det nå skapt usikkerhet hos de som har BPA. En av dem er Ranveig Haugen (60). Østsiden-kvinnen har en sjelden skjelettsykdom som har ført til at hun har vært lenket til rullestolen de siste 14 årene. For seks år siden ble hun innvilget BPA, og hun sier det slik: «Det er helt ubeskrivelig hvor godt jeg har det nå – og hvor livredd jeg er for å miste tilbudet. Da ville jeg heller vært død».

Vi mener at det er helt essensielt at BPA fortsetter å være det navnet tilsier: brukerstyrt.

I desember skal Fredrikstads politikere diskutere nivået på BPA-tilbudet i kommunen. Da skal det tas stilling til om kommunen skal bestemme mer om hvilke tjenester assistentene kan bidra med. Vi mener at det er helt essensielt at BPA fortsetter å være det navnet tilsier: brukerstyrt. Videre blir det vurderinger om assistentenes timelønn, og om hvorvidt det skal tillatt for dem å bidra utenfor kommunens grenser, for eksempel ved å bli med på handletur til Svinesund. Det siste anser vi for en utidig og ganske uforståelig problematisering. Vi har respekt for at Fredrikstad kommune må jobbe med å holde kostnadene nede, men oppfordrer politikerne til nå å fatte vedtak som er rause med livskvaliteten til de svakeste gruppene i samfunnet.